Pasientvalg og hyppighet av intermitterende kateterisering (RIK)

RIK krever et høyt nivå av engasjement hos pasienten, og noen personer kan avslutte behandlingen, spesielt hvis de er under stress og har annen sykdom som de må håndtere. Pasienter må være godt motivert og det kreves et passende nivå av manuell håndfunksjon.

Pasientvalg 

Generelt kan det antas at hvis en pasient kan skrive og mate seg selv, har de god nok håndfunksjon til å kateterisere seg. Funksjonshemninger som blindhet, skjelving eller psykisk funksjonshemning bør ikke hindre mennesker i å utføre RIK, de kan bare kreve mer støtte og opplæring. Når en person ikke er i stand til å utføre kateterisering uten hjelp, kan en partner eller omsorgsperson få opplæring. De fleste som starter RIK har ingen problemer med å håndtere det, men hvis en person opplever en UVI, kan de uttrykke et ønske om å avslutte behandlingen. 

Kvinner kan ha problemer med å finne urinrørsåpningen, men bruk av et speil og riktig stilling og support kan hjelpe. 

Det finnes mange hjelpemidler til å hjelpe pasienter med å oppnå uavhengighet med RIK, for eksempel håndtak for å hjelpe brukere som har problemer med håndfunksjon, eller benspredere for å hjelpe kvinnelige pasienter som har spasmer i beina. 

Pasientopplæring

Kunnskap og opplæring er avgjørende for å hjelpe pasienten til å forstå hvordan man utfører vellykket ren intermitterende kateterisering. Mange mennesker har begrenset kunnskap om kroppens funksjoner. For å sikre at pasienten følger den anbefalte behandlingen, bør opplæringen fokusere på å forbedre pasientens forståelse av egne kroppsfunksjoner, og den medisinske årsaken bak behovet for å utføre RIK. 

Opplæring og support til pasienten til å utføre RIK bør omfatte: 

 • En diskusjon med pasienten om deres individuelle blæredysfunksjon og årsaker til ren intermitterende kateterisering. 
 • Diskusjon om anatomi og identifisering av urinrørsåpning. 
 • RIK teknikk, inkludert riktig stilling. 
 • Hygienebehov, inkludert håndvask og nedentil vask. 
 • Bruk av katetre: inkludert lagring og avhending. 
 • Engangskateter bør kastes etter én gangs bruk. 
 • Alle katetre bør lagres flatt og vekk fra ekstreme temperaturer. 
 • Mulige problemer og løsninger. 
 • Seksuelle forhold. 
 • Unngå forstoppelse og kostråd. 
 • Å reise med katetre. 
 • Hvordan skaffe utstyr. 
 • Avtale oppfølgingsbesøk. 

Pasienter og omsorgspersoner må vurderes med hensyn til: 

 • Allmenn helsetilstand 
 • Kunnskap om urinveiene 
 • Evne til å forstå informasjonen 
 • Motivasjon og følelsesmessig beredskap 
 • Mulighet til å utføre prodsedyren 
 • Evne til å utføre ferdigheten 
 • Overholdelse 
 • Behov for psykologisk støtte 

Bestemmelse av kateteriseringsfrekvens 

Pasienten må forstå viktigheten av å holde det kateteriserte volumet lavt, følge gode hygienemetoder og nødvendigheten av regelmessig kateterisering. En måte å gjøre dette på er å forklare sammenhengen mellom UVI og volum, og ved å holde volumet lavt reduserer pasienten risikoen for overstrekk av urinblæren, noe som kan ødelegge urinblærens compliance. En urinblære som har blitt utsatt for overstrekk kan øke risikoen for tilbakevendende UVI og urininkontinens i fremtiden. 

Når du starter RIK, må du observere blæretømmingen og residualvolumet (inkludert retensjon) for å måle urinvolumet som tømmes og for å bestemme frekvensen av RIK. En vannlatingsdagbok kan være nyttig. 

Resturin kan måles ved hjelp av blæreskanner i personens hjem eller i klinikk (der en skanner ikke er tilgjengelig, kan et kateter brukes). Resturin bør ikke være mindre enn 100 ml, ellers vil kateterisering være nødvendig for ofte. For å bestemme frekvensen, bør pasientene måle spontan vannlatin og resturin ved hver kateterisering. 

Hvis personen ikke kan late NOE urin selv, vil det vanligvis være nødvendig med RIK 4 til 6 ganger om dagen, for å sikre at urinvolumet i urinblæren ikke overskrider 400 ml. Det er viktig å ha en forståelse om sammenhengen mellom RIK og væskeinntak. Hvis personen for eksempel har økt væskeinntak, er det viktig å kateterisere oftere. 

AID0054301

Emner: