The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Forstå og håndtere virkningene sykdom eller skade kan ha på blæren

I noen tilfeller kan de som lever med en alvorlig sykdom eller skade, kanskje også ha blæreproblemer som en del av tilstanden.

I denne delen ser vi nærmere på forskjellige tilstander og hvilke mulige virkninger disse kan ha på blæren. Målet er å gi deg en bedre forståelse av hvorfor blæresvikt kan være eller bli en del av tilstanden din, samt å gi informasjon om hvordan kateterisering kan hjelpe deg med å håndtere blærelidelsen din enkelt, trygt og komfortabelt. Klikk nedenfor hvis du ønsker mer informasjon om ulike tilstander.