The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Helse og trivsel

Det kan oppsummeres i én setning: Det viktigste for helse og trivsel (som du kan styre selv) er regelmessig trening, god søvn, variert mat, daglige rutiner, hvilepauser, sosialt samvær med folk du liker og moderat alkoholinntak. Samtidig kan det være veldig utfordrende å skulle etterleve alt dette… 

Rådet gjelder for alle, enten man har en funksjonshemning eller ikke. Men for de som har en fysisk funksjonshemming eller en sykdom som påvirker mobiliteten, er livsstilen enda viktigere. 

Vi ba svenske Spinalis-stiftelsens helseveileder om noen tips og råd til gode vaner for et liv med mer energi og høyere livskvalitet.

long term urinary health full width

Tenk langsiktig

Det er viktig å tenke langsiktig. Tørre katetre forårsaker smerte når de trekkes ut og kan skade urinrøret. Over tid kan mange små skader føre til komplikasjoner, som urinveisinfeksjon og strikturer. 

Komplikasjoner som skader i urinrøret, strikturer og urinveisinfeksjoner (UVI) er kanskje ikke merkbare i begynnelsen. For å ivareta helsen på lang sikt må du sørge for å velge riktig kateter – helt fra starten av.