Demontering og rengjøring

Spørsmål om demontering og rengjøring.

Q: Kan conen brukes på nytt?

A: Nei, conen er kun til engangsbruk. Kast dem i vanlig husholdningsavfall etter bruk. Wellspect HealthCare kan ikke garantere produktets funksjonalitet eller sikkerhet ved gjenbruk.

Q: Hvordan skal Navina produkter oppbevares?

A: Etter at komponentene er rengjort og tørket, oppbevarer du Navina utstyret i en egnet eske. Sørg for at slangene ikke er bøyde og at delene holdes borte fra skarpe gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Q: Kan jeg tørke av Navina mini med sprit?

A: Nei, bruk kun mild såpe og vann.