Innånding

Spørsmål: Hvorfor kan jeg ikke komme fra grunning til instillasjon med min Navina Smart?

Svar: Av og til kan små mengder vann bli fanget inne i Navina Smart-styreenheten. For å unngå at dette skjer, må du alltid følge rekkefølgen på demonteringsinstruksjonene gitt i IFU (koble fra rør før du trykker på strømknappen på enheten). Hvis enheten allerede sitter fast i grunningsmodus, kan du prøve å plassere vannbeholderen høyere enn kateteret og klemme vannbeholderen forsiktig under grunningstrinnet. Dette øker vannstrømmen og kan løsne det fangede vannet.

Spørsmål: Hvor mye vann skal jeg innpode?

VOKSNE:

En helsepersonell vil gi deg råd om hvor mye vann som skal brukes. For voksne er det vanlig å starte rundt 500 ml.

BARN:

En helsepersonell vil gi deg råd om hvor mye vann som skal brukes. For barn er det vanlig å beregne 20 ml/kg kroppsvekt. Maksimalt 200 ml kan tilsettes for å aktivere kateterets hydrofile overflate og for å utvise luft fra systemet.

Spørsmål: Kan jeg tilsette salt i vannet?

Svar: Navina Smart og Navina Classic kan brukes med en saltoppløsning, men produktet må skylles grundig med rent vann rett etter bruk.

Spørsmål: Er vanntemperaturen viktig?

A: Bruk alltid lunkent vann (36-38 °C). Vann som er for kaldt kan være ubehagelig, og du kan oppleve kramper. Vann som er for varmt kan irritere den delikate slimhinnen i endetarmen og tykktarmen.

Spørsmål: Kan jeg bruke gel på kateteret eller kjeglen?

A: Nei, kateteret er hydrofilt og vil bli glatt når det senkes i vann. Det er ikke nødvendig å legge til gel.

Spørsmål: Hvilken vannkvalitet skal jeg bruke?

A: Bruk bare ren kran eller flaskevann.

Spørsmål: Hvor fort skal jeg innpode vannet?

Svar: Helsepersonell vil gi deg råd om hvilken vannføringshastighet de bør bruke. Vannet skal innsettes med en hastighet som er rask nok til å gi stimulering til tarmveggen, men ikke for fort, da det kan forårsake magekramper, smerte eller sterke reflekskontraksjoner.

For Navina Classic vil pumping hvert 5.-10. sekund gi en strømningshastighet på ca. 300-500 ml/minutt.

For Navina Smart er det en rekke 5 innstillinger fra 120 – 650 ml/minutt (± 50 ml/minutt).

Spørsmål: Hva om det ikke strømmer vann når jeg bruker Navina Classic mørkeblå pumpe?

Forsikre deg om at vannbeholderen er fylt med vann og at lokket er helt lukket. Forsikre deg om at rørene er koblet tett sammen og at de ikke er blokkert eller knekt, og at vannstrømningsbryteren er på.

Spørsmål: Hva om det ikke strømmer vann når jeg trykker på vannknappene på Navina Smart-kontrollenheten?

Kontroller at Navina Smart-kontrollenheten er på og at den er i aktiverings- eller installasjonsmodus. Forsikre deg om at det er vann i beholderen. Forsikre deg om at lokket på vannbeholderen er lukket. Forsikre deg om at rørene er koblet til på de riktige stedene. Forsikre deg om at rørene er koblet tett slik at luften ikke lekker. Forsikre deg om at rørene ikke er blokkert eller knekt.

Spørsmål: Hva skal jeg gjøre hvis Navina Smart indikerer en vannknappfeil?

A: Slipp vannknappene og prøv igjen. Start om nødvendig Navina Smart-kontrollenheten på nytt og prøv igjen, og kontroller at fingeren dekker midten av dråpen(e)

Spørsmål: Hva om vannføringen er for lav?

Svar: Kontroller at vannføringsbryteren er åpnet på Navina Classic-kontrollenheten. Kontroller strømningshastigheten som er valgt i innstillingene i Navina Smart-kontrollenheten.

Sørg for at:

  • Lokket på vannbeholderen er helt lukket.
  • Rørene er koblet på rett sted.
  • Rørene er koblet tett slik at luften ikke lekker. Forsikre deg om at rørene ikke er blokkert eller knekt.
  • Du blir ikke påvirket og at endetarmen er tom.

Prøv å plassere vannbeholderen høyere. Trykket i systemet kan ha nådd maksimumet, og sikkerhetsventilen kan åpnes. Deflate kateteret og prøv å tømme tarmen.

Spørsmål: Hva om vannet som er innpodet på displayet på Navina Smart-kontrollenheten og vekten på vannbeholderen, ikke indikerer samme mengde innpodet vann?

A: Displayet og skalaen på vannbeholderen har en nøyaktighet på +/- 50 ml, så på grunn av avrundingseffekten kan de to skalaene vise 100 ml (0,1 l) forskjell. Merk at mengden vann vises i l (liter) på displayet. Vannbeholderen har dobbel skalering for forbedret lesbarhet

Spørsmål: Hva om rusk fra kateteret strømmer tilbake i røret?

A: Hvis det er en opplevelse at rusk fra kateteret strømmer tilbake i røret, rengjør røret ved å pumpe vann gjennom det. Nye rør kan også bestilles separat ved behov.

Spørsmål: Hva om det er lekkasje av vann rundt kateteret?

A: Forsikre deg om at kateteret er riktig plassert. Sjekk vanntemperaturen. Øk ballonginflasjonen opp til den personlige maksimale størrelsen. Still inn vann saktere.

Spørsmål: Hva om det er lekkasje av vann rundt kjeglen?

A: Noe lekkasje kan forventes når du bruker en kjegle, da det kan være vanskelig å få en fullstendig tetning. Mindre justering av stillingen kan hjelpe. Still inn vann saktere. Hvis lekkasjen er omfattende, kontakt helsepersonell for å få hjelp.

Spørsmål: Hva om kateteret blir utvist før jeg har tømt ballongen?

A: Hvis du opplever smerte eller blødning, kontakt helsepersonell. Diskuter om nødvendig ballongstørrelsen som skal brukes.

Spørsmål: Kan instillasjonen stoppes?

En:

Navina Classic - stopp øyeblikkelig innåndingen når som helst ved å lukke vannstrømknappen med den blå bryteren.

Navina Smart - stopp innånding av vann når som helst ved å slippe knappen.