The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

LoFric Origo, trygg og foretrukket av brukere

Høsten 2017 ble det gjennomført en markedsundersøkelse av Intermetra på oppdrag fra Wellspect HealthCare. Deltagende land var Norge, Danmark, Sverige, Finland og Holland med totalt 128 deltagere. De brukerne som deltok i undersøkelsen hadde ingen tidligere erfaring med LoFric Origo, men hadde kateterisert seg i mange år.

Målet med markedsundersøkelsen var å ta rede på hva brukerne syntes om LoFric Origo og hva de satte pris på med produktet. F.eks. Innføringshylsen på LoFric Origo - er den til hjelp for en tryggkateterisering?

Nedenfor ser du noen resultater av markedsundersøkelsen.

Kontakt oss gjerne dersom du vil vite mer om markedsundersøkelsen.

LoFric Origo 2018 NO
LoFric Origo 2018 NO_2
LoFric Origo 2018 NO_3