Instruksjoner for LoFric Origo – vanlig håndfunksjon