The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Et nordisk ACCT webinar med fokus på det praktiske rundt transanal irrigasjon (TAI) 

Gå ikke glipp av muligheten til å delta når eksperter fra våre nordiske land deler sine erfaringer rundt det praktiske ved TAI. Vi er glad for å kunne være med å spre kunnskap om temaet, så flere kan få hjelp og i tillegg bryte tabuet ved tarmdysfunksjon. Vi tror at det kan påvirkes gjennom å spre kunnskap og at flere våger å prate om emnet.

Vi håper at dette webinaret skal gi en økt kunnskap om hvordan helsepersonell på beste måte kan gi instruksjon i TAI med spesielt fokus på hva som bør gjøres før, under og etter opplæringen. Vi tror at opplæring og deling av erfaringer med hverandre vil gjøre en forskjell. ACCT står nettopp for Advancing Continence Care Together.