En helhetlig tilnærming til blære- og tarmdysfunksjon Webinarer

I våre webinarer ønsker vi å utforske synergiene mellom blære- og tarmbehandling. Vi har en helhetlig tilnærming til pasienten fordi vi mener at hvis blæren og tarmen fungerer, fungerer livet. 

Siden 2017 har vi arrangert ACCT-webinarer, som er globale fora for å fremme kontinensbehandling sammen. Målet er å inspirere og utforske både de vitenskapelige og menneskelige aspektene ved kontinensbehandling.

Ved å fremme åpenhet og samhandling mellom klinisk praksis, vitenskapelig forskning og kontinensomsorgsbransjen håper vi å flytte grenser og utgjøre en reell forskjell for alle som er avhengige av våre fremskritt.

De fleste av våre webinarer er på engelsk.ACCT webinarer på forespørsel

Siden lanseringen har ACCT-forumet blitt holdt med både fysiske arrangementer og digitale webinarer. Her kan du se våre nyeste ACCT webinarer.