The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

A new angle that increases dignity for women and IC

En ny vinkel som øker verdigheten for kvinner og IK

I dette Webinar ser vi på de vanlige utfordringene kvinner kan møte når de starter eller lever med intermitterende kateterisering (IK). Med fokus på urologisk behandling, spesielt relevant for sykepleierens rolle, diskuterer våre foredragsholdere mulige løsninger og nye vinklinger som kan bidra til å gjøre disse utfordringene mindre, både fysisk og psykisk, og øke verdigheten for kvinner. Vi ser også på hvordan du kan være sterk i overgangsalderen.

Dette programmet er utviklet for å være av særlig interesse for alle som interesserer seg for eller muligens gir opplæring  i intermitterende kateterisering (IK)  til kvinner.