The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

ACCT Webinar: Let’s Talk Society

Let’s Talk Society er det andre webinaret i en serie på tre ACCT webinarer, som ble holdt 20. mai. 

Webinaret inviterte foredragsholderne Anne Cameron, Ilan Koppen og Roberta Motta, som diskuterte hvordan blære- og tarmdysfunksjon påvirker samfunnet fra et helseøkonomisk, barn og familie og helsepersonells synspunkt.