The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Du er nå på Wellspect HealthCare sin globale webside. click here

X

Diabetes og blæreproblemer

Diabetes mellitus, ofte kalt bare diabetes, er en gruppe stoffskiftesykdommer hos personer med høyt blodsukker, enten fordi kroppen ikke produserer nok insulin eller fordi cellene ikke reagerer på insulinet som produseres.

Diabetes kan øke risikoen for komplikasjoner i ulike deler av kroppen. En vanlig komplikasjon er nevropati, som vanligvis begynner i de lengste nervene og derfor påvirker føttene først. Nevropati betyr av nervene er skadet, og at følelsessansen dermed er redusert.

diabetes full width Woman using blood sugar measuring device on her finger

Dette skal du være oppmerksom på ved diabetes

Siden symptomene kan være ubetydelige, legger du kanskje ikke merke til dem.

En rask egenkontroll kan gi svar:

Hvor ofte må du på toalettet for å late vannet? Mindre enn 4 ganger?
Føler du at du må streve for å tømme urinblæren?
Føles det som om urinblæren din ikke er helt tom?
Har du hatt flere urinveisinfeksjoner det siste året?
Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene, kan det være lurt med en legesjekk. Det samme gjelder hvis du har andre plagsomme symptomer fra urinveiene.

Lenker

idf.org
International Diabetes Federation er en paraplyorganisasjon for 230 nasjonale diabetesorganisasjoner i 170 land. Formålet til organisasjonen er å øke bevisstheten rundt diabetes og tilby opplæring, veiledning og støtte til de som er berørt av sykdommen.
Del siden