The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Diabetes og blæreproblemer

Diabetes mellitus, ofte kalt bare diabetes, er en gruppe stoffskiftesykdommer hos personer med høyt blodsukker, enten fordi kroppen ikke produserer nok insulin eller fordi cellene ikke reagerer på insulinet som produseres.

Diabetes kan øke risikoen for komplikasjoner i ulike deler av kroppen. En vanlig komplikasjon er nevropati, som vanligvis begynner i de lengste nervene og derfor påvirker føttene først. Nevropati betyr av nervene er skadet, og at følelsessansen dermed er redusert.

diabetes full width Woman using blood sugar measuring device on her finger

Slik påvirker diabetes blære

Nevropati har tre effekter på blæren. Dette innebærer først og fremst at du ikke kjenner at blæren fylles på samme måte som tidligere hvilket fører til færre toalettbesøk for å late vannet.

En annen effekt av mindre følelse, er at du ikke kjenner det samme behovet for å tømme blæren. Det kan resultere i at du kun går på toalettet en eller to ganger om dagen.

Tredje effekt er at blærens evne til å trekke seg sammen svekkes, hvilket fører til at du ikke får tømt blæren. Dette kan igjen føre til retensjon, urinveisinfeksjon og inkontinens (noen ganger tegn på overaktiv blære). Over tid kan dette medføre økt risiko for nyresvikt.

De nevropatiske effektene medfører en forstørret og svak blære med redusert mulighet for å trekke seg sammen, som i begynnelsen kanskje ikke gir så tydelige symptomer. Når lukkemuskelen i tillegg påvirkes, kan det føre til urinretensjon, inkontinens og gjentatte urinveisinfeksjoner. Noen kan også få blæreparese som medfører smertefull, kronisk urinrentensjon.

Vær oppmerksom på dette ved Diabetes

En rask egenkontroll kan gi svar:

  • Hvor ofte må du på toalettet for å late vannet? Mindre enn 4 ganger?
  • Føler du at du må streve for å tømme urinblæren?
  • Føles det som om urinblæren din ikke er helt tom?
  • Har du hatt flere urinveisinfeksjoner det siste året?

Hvis ja på noen av disse spørsmålene, kan det være lurt med en legesjekk. Det samme gjelder hvis du har andre plagsomme symptomer fra urinveiene.

 

Lenker

idf.org
International Diabetes Federation er en paraplyorganisasjon for 230 nasjonale diabetesorganisasjoner i 170 land. Formålet til organisasjonen er å øke bevisstheten rundt diabetes og tilby opplæring, veiledning og støtte til de som er berørt av sykdommen.