The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

LoFric har blitt enda grønnere

Vårt siste steg mot mer bærekraftig helseomsorg er en ny grønnere produksjonsprosess for LoFric.

I Wellspect tar vi miljøansvaret på alvor. Derfor jobber vi kontinuerlig med forbedringer for å redusere miljøpåvirkningen av våre produkter og tjenester.

Som en del av dette oppdraget forbedret vi vår prosess med overflatebelegning av LoFric på produksjonsstedet vårt i Sverige. Det betyr at vi bruker mindre vann, mindre energi og mindre kjemikalier i løpet av produksjonsprosessen. Vi vil fortsette å produsere de samme høykvalitetsproduktene som før, men med mindre miljøpåvirkning.

Mindre vann
Den nye belegningsprosessen bruker 98 % mindre vann og resulterer i en minimal mengde spillvann.

Mindre kjemikalier
Den nye belegningsprosessen krever færre kjemikalier og et annet løsningsmiddel. Det nye løsningsmidlet er det mest miljøvennlige alternativet som er tilgjengelig for prosessen.

Det er fremdeles LoFric
Den nye prosessen og vår unike Urotonic Surface TechnologyTM er grundig testet og validert i henhold til standardene.

LoFric Just Got Greener Web Image

Flere fakta

Wellspect har en omfattende plan for å gjøre en reell forskjell for en levedyktig fremtid. Vi bruker allerede 100 % fornybar strøm og 99,7 % fjernvarme på Mölndal-området.

Livssyklusanalyser har blitt utført på LoFric serien, og vi har brukt en PVC fri plast kalt POBE i mange år, med for eksempel en 35 % redusert miljøbelastning sammenlignet med polyuretan.

Hvorfor har Wellspect valgt å endre produksjonsprosessen?
Vi jobber kontinuerlig med forbedringer for å redusere miljøpåvirkning på våre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette er en viktig del av dette oppdraget.

Hvordan vil den nye prosessen være bedre for miljøet?
Den nye prosessen krever mindre kjemikalier og bruker et 100 % fornybart løsningsmiddel. Dessuten bruker den 98 % mindre vann og slipper ut en minimal mengde avløpsvann, noe som minimerer påvirkningen på miljøet.

Påvirker endringen hele LoFric sortimentet?
Forbedringene er implementert på fabrikken i Mölndal, og vil gjelde for alle produktene som er produsert der. Disse er; LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit og LoFric Primo.

LoFric Elle, som ble lansert i 2019 og er vår nyesteproduktinnovasjon for kvinner, har blitt produsert med den nye belegningsprosessen fra starten.

Resten vil bli overført til den nye mer miljøvennlige belegningsprosessen. Overgangen vil pågå i løpet av 2020-2021 og er satt i gang for LoFric Origo og LoFric Sense.