FAQ Navina sette inn

Navina Sett inn Vanlige spørsmål

Selv om du er trygg på å bruke innlegget, er det naturlig å ha sporadiske spørsmål om bruk. For veiledning, se alltid bruksanvisningen. For enkelhets skyld har vi også samlet vanlige spørsmål og svar herunder.