The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
Inspiratory Muscle Training
Red arrow pointing up

Inspiratorisk muskeltrening

IMT kan brukes til å trene styrke og utholdenhet av de inspiratoriske musklene hos pasientgrupper med nedsatt muskelfunksjon, som f.eks. ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller andre nevrologiske sykdommer. 

Kan også brukes for å redusere risikoen for postoperative lungekomplikasjoner hos pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi og til idrettsutøvere, for å øke prestasjonsevnen.