The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
Secretion elimination with PEP and HiPEP 1
Red arrow pointing down

Eliminering av sekret med PEP og HiPEP

PEP kan brukes ved økt sekret i luftveiene, f.eks. ved cystisk fibrose og KOLS, samt ved infeksjon hos personer med alvorlige funksjonshemminger.

HiPEP er en metode for å fjerne sekret fra luftveiene ved hjelp av forsert ekspirasjon mot ekspiratorisk motstand til residualvolumet.