The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
lofric studies full width

LoFric - dokumentert bedre for deg

LoFric har vært på markedet i mer enn 30 år. Katetrene er de mest veldokumenterte og testede katetrene som finnes på markedet i dag. LoFric er det eneste hydrofile katetret som kan dokumentere mindre risiko for komplikasjoner ved lang tids bruk.

Les vår dokumentasjon inndelt i følgende kategorier:

Läs vår dokumentation indelad i följande kategorier:

Trygt ved langtids bruk
UVI (Urinveisinfeksjon)
Trauma
Friksjon
Pasient tilfredshet 
Dilatasion
Instillering
Miljø
Annet