The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
BladderScan BVI 9400 and 3000 Instrument and chart

BladderScan fra Verathon Medical

Blæreskanneren er blant Norges mest kjøpte.

BladderScan er et batteridrevet ultralydapparat for måling av blærevolum.
BladderScan er et godt hjelpemiddel for å vurdere om en pasient skal kateteriseres, om tømming av blæren er fullstendig og for å måle eventuell resturin.
  • Nøyaktig
  • Enkel å bruke
  • Trygghet for pasient og bruker

Ta gjerne kontakt med oss for flere opplysninger!