The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Wellspect HealthCare – din framtid

Har du lyst til å jobbe i et selskap som synes menneskene er den viktigste ressursen?

Prøv å forestille deg at du arbeider sammen med dyktige, kreative og nysgjerrige mennesker i Wellspect HealthCare, hvor dere utvikler, produserer og markedsfører produkter for helsevesenet som spiller en rolle for de som trenger dem.

Wellspect HealthCare er en del av DENTSPLY International Inc., som har mer enn 12 000 engasjerte ansatte i hele verden. Med hovedkontor i Mølndal, Sverige, har Wellspect HealthCare utviklet markedsledende produkter for helsevesenet siden 1948. Wellspect HealthCare har over 1000 ansatte i mer enn 16 land. Våre ansatte bidrar aktivt til å fremme Wellspect HealthCare i dagens helseindustri, fra Sales and Marketing til Medical Affairs og Research and Development. Det godt utbygde salgsapparatet bringer produktene og tjenestene våre til markeder i hele verden. 

Vi tror på et arbeidsmiljø der de ansatte åpent kan stille spørsmål og drøfte sine synspunkter. De ansatte motiveres av nysgjerrighet, lagånd, vennskap og helhjertet engasjement, og hver dag er betydningsfull. For oss er det viktig at de ansatte finner en god balanse mellom arbeid og privatliv. Det viktigste grunnlaget for Wellspect HealthCare er kjerneverdiene våre. Verdiene er retningslinjene våre, og de gjelder for alle ansatte hos Wellspect HealthCare. Alle ansatte har ansvar for å opptre i samsvar med verdiene våre og forstå hva de innebærer i praksis. Sammen har vi en visjon som vi tror på:

"Vi arbeider helhjertet for at alle som trenger produktene og tjenestene våre, skal få en positiv opplevelse hver eneste dag."

Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre verden til et bedre sted. Det som er riktig for helsevesenet og for verden vi bor i, er også riktig for Wellspect HealthCare.

Career opportunity at Wellspect HealthCare

Jobbmuligheter

I Wellspect HealthCare får du mulighet til å skape deg en karriere gjennom å hjelpe andre. Alle ledige stillinger hos oss annonseres på våre jobbsidene våre. Vær oppmerksom på at ledige stillinger i noen områder eller land i tillegg kan bli lagt ut på tilknyttede nettsteder innenfor DENTSPLY International Inc.

Søknader på annonserte stillinger må gjøres elektronisk ved hjelp av koblingen nederst i hver stillingsbeskrivelse. Du vil motta en bekreftelse når du har sendt søknaden.

Ledige stillinger