The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Engasjerte medarbeidere

Du kan spørre en Wellspectansatt hva vi har felles, og svaret vil være engasjement

Engasjement for å gjøre livet bedre for personer med blære- og tarmproblemer. Derfor bestemte vi oss for å lage en erklæring, en erklæring som handler om engasjement:

"We passionately strive to make a real difference every day to everyone who needs our products and services."

 

Kultur

Det er en spesiell lagånd blant ansatte i Wellspect, som alle rundt oss merker. Vi har skapt en teamkultur, der det viktigste er å dele kunnskap og finne nye måter å løse utfordringer på.

  • Vi er engasjerte og opptatte av at innsatsen vår skal bety noe.
  • Vi tør å utfordre oss selv og våre kollegaer, og vi tenker nytt for å finne innovative løsninger.
  • Vi tror at felles innsats gjør oss sterke, og derfor jobber vi på tvers av fagområder og landegrenser. Vi samarbeider.
  • Vi bryr oss om hverandre, og takler utfordringer med innsatsvilje og gjensidig respekt. 
 

iLean og Feedback 

Wellspect er i en endringsfase, i retning av Lean Product Development (LPD). LPD vil omfatte hele Wellspect, ettersom en Lean organisasjon forstår hva som er verdi for kunden, og fokuserer på hovedfaktorene for å stadi forbedre disse. iLean er en filosofi som er helt i tråd med vår kulturvisjon.

De fleste av oss er kjent med feedback som verktøy. Gjennom iLean-programmet utvikler man en sterk kultur av feedback med et felles språk. Vi mener at alle kommer til å bli mer fortrolige med å gi, ta i mot og be om feedback, ikke bare i samarbeid med kollegaer, men også mot prosjektteam og andre kontakter i firmaet. På den måten kan vi engasjere oss, utfordres og utforske nye muligheter for oss selv, vårt team og firmaet. Og resultatet vil være til nytte for brukerne våre.

 

 

Våre verdier

Wellspect er et firma med hjerte. Vi lytter til hele nettverket vårt av brukere, helsepersonell og forskere, for å finne måter å forbedre kontinens omsorgen på. Derfor har Advancing together (utvikle oss sammen), blitt en verdi for oss, som vi praktiserer både internt og eksternt.

Det er oppriktig fra vår side, vi bryr oss om brukerne våre og ønsker å høre om deres behov. Vi sitter på mye kunnskap innen dette fagområdet, og vi vet at vi sammen vil finne de beste løsningene.