The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

En Virkelig
Forskjell.
Nå.
& for Fremtiden

Vi ønsker å føre an i arbeidet for ekte bærekraft

Vi utvikler innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi har som målsetting å inspirere brukere til å bygge selvtillit og uavhengighet, samt god helse og velvære. Vi har vært bransjeleder i nesten 40 år gjennom varemerkene LoFric® og Navina™. Vi produserer pålitelige og brukervennlige produkter for blære- og tarmtømming med så liten miljøpåvirkning som mulig.

Vårt mål er å bli klimanøytrale, og vi samarbeider tett med brukere og helsepersonell, som hele tiden inspirerer oss til å forbedre våre produkter og tjenester på en bærekraftig måte, nå og i fremtiden.

Vi i Wellspect støtter prinsippet om bærekraft og ønsker å lede an i arbeidet mot ekte bærekraft i bransjen vår.

LoFric®, Verdens første miljømerkede kateter er her

Wellspect tar sikte på å bli en ledende aktør innen miljø og bærekraft. Selskapet ligger allerede i forkant etter å ha lykkes med å redusere utslippet av karbondioksid med hele fem prosent i løpet av 2021. Som ytterligere et steg i arbeidet med miljø og bærekraft, søkte Wellspect før årsskiftet om lisens for det nordiske miljømerket Svanen.

“Vår streben etter å være best i bransjen innen miljø og bærekraft blir daglig oversatt til handlinger rundt om i de 18 landene vi opererer i. Den godkjente merkingen av vårt ledende produkt LoFric, er et bevis på at vi har kommet langt ”, sier Håkan Strandberg, Vice President for den Nordeuropeiske salgsdivisjonen, Wellspect HealthCare.

Svanen er det offisielle nordiske miljømerket. For å få tildelt Svanemerket må et produkt oppfylle strenge miljøkrav. Disse inkluderer blant annet retningslinjer for type av kjemiske substanser og deres andel i produktet.

Les mer om Nordic Swan Ecolabel her.

Our Sustainability Report for 2021


Read the Sustainability Report 2021

Vår strategi for en bærekraftig fremtid

Vi har som målsetting å tilby produkter som gjør det mulig for brukeren å ha et uavhengig og verdig liv, med minimal miljøpåvirkning og med respekt for menneskerettigheter og sosiale behov. Våre satsingsområder og hovedambisjonene i bærekraftsstrategien:

 • Good health and well-being – Empowering more people to gain independence, confidence and the ability to lead a full life
 • Safe, committed and inspiring workplace – We shall provide great workplaces that promote well-being, belonging and a sustainable workinglife for our employees
 • Reduced environmental footprint – There shall be no compromise between product and environmental performance

Vår bærekraftsrapport 2021

I 2021 økte vi innsatsen for å bli klimanøytral. 

Som ansvarlige borgere og som en bedrift med visjoner og ambisjoner, må vi hele tiden tilpasse oss nye situasjoner, finne nye verktøy, og - fremfor alt aldri miste troen på vår evne til å komme med nye løsningen. Med Korona pandemien i bakspeilet, retter vi oppmerksomheten mot å inkorporere bærekraft som en integrert del av måten vi jobber på - vi kaller dette "Den nye normalen". et slikt eksempel manifesterte seg i løpet av 2021: Konverteringen av belegningsprosessen vår i Mølndal på våre LoFric katetre, noe som resulterte i en dramatisk reduksjon i bruk av kjemikalier og vann. Det var et enormt arbeid, men vår proprietære teknologi setter nå en ny standard i vår bransje. 

Nye løsninger som dette illustrerer tydelig hvordan bærekraft er mer enn ord i Wellspect. Faktisk, akkurat som brukernes sikkerhet og velvære, er bærekraft på vår daglige agenda - det er en del av vår strategi og bør gjennomsyre alt vi gjør, på alle nivåer. Derfor lanserte vi i 2021 opplæring i bærekraft for alle ansatte og hva det betyr i vårt daglige arbeid. 

I løpet av 2021 utformet vi også vår ambisiøse plan for virkelig å bli bærekraftige, og definerer Wellspects mål i tråd med Science Based Target- initiativet, for å oppfylle målene i Parisavtalen. Jeg er stolt over det vi har fått til så langt og ser frem til de enda mer bærekraftige løsningene vil vil utvikle i fremtiden. 

Les mer om vår vei mot å bli klimanøytral i vår Sustainability Report for 2021. 

Svenn Poulsen, 
Group Vice President,
Wellspect HealthCare

Sven Poulsen Sustainability 2021 Report

Søkelys på Performance Review 2021

 1. Utelukker frivillig tilbakekalling
 2. Produksjonsanlegg i Kazan og Mølndal
 3. Beregnet som forholdet mellom katetre belagt i ny prosess, årlig gjennomsnitt
 4. Avfall karakteriseres i henhold til lokale forskriftsdefinisjoner
 5. Produksjonssteder i Kazan og Mölndal
Wellspect 2021 Sustainability Good Health Banner

God helse og velvære

Bidra til at flere mennesker som lider av blære- og tarmdysfunksjon, kan oppnå uavhengighet og nyte et fullverdig liv gjennom tilgang til innovative løsninger for kontinenspleie. Tilby brukervennlige produkter, engasjert støtte og opplæring til helsepersonell.

Eksempler på hovedaktiviteter:

God helse og velvære

 • Utvide vårt geografiske marked, og gi god helse og velvære til flere mennesker
 • Utvikle produkter rettet mot fremvoksende markeder
 • Dele kunnskap om blære- og tarmtømming, gjennom sosiale medier, blogger og artikler
 • Mål om null tilbakekallinger

Samfunnsengasjement

 • Skape en profil med samfunnsansvar som vi kan være stolte av og bli inspirert av
 • Fortsette å sponse Det internasjonale rullestolbasketballforbundet
 • Fortsette å ansette mennesker med ulik bakgrunn og evner

Bidrar til FNs bærekraftsmål:

Målet vårt er å utgjøre en virkelig forskjell hver eneste dag. Ved hjelp av produktene våre kan brukerne få et friere og mer uavhengig liv. Produktene våre bidrar til god helse og velvære i seg selv, samtidig som de tilfredsstiller høye krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

God helse og velvære

Mennesker som trenger tjenestene våre, blir ofte rammet av sykdommer relatert til nervesystemet, som ryggmargsskade, Parkinsons sykdom, multippel sklerose eller ryggmargsbrokk. I tillegg tilbyr vi også løsninger og hjelp for personer med funksjonsforstyrrelser, som irritabel tarm-syndrom, problemer med prostata eller kvinner som har fått skade etter fødsel. Mange av de som er berørt, føler at symptomene begrenser hverdagslivet deres, og stigmatiseringen rundt emnet gjør det vanskelig å be om hjelp.

Wellspects mål er at flere mennesker over hele verden skal få tilgang til løsningene våre. Vi entrer kontinuerlig nye markeder og bruker flere globale kommunikasjonskanaler til å skape bevissthet og informere folk om produktene og tjenestene våre. Vi har etablert ACCT, Advancing Continence Care Together, et globalt forum som samler fagpersoner innen vitenskap, industri og helsepersonell med sikte på å dele, samhandle og diskutere hvordan man best kan fremme blære- og tarmpleie til fordel for brukere over hele verden.

 

     LES MER OM ACCT HER    

 

Som en del av vårt mål om å bidra til god helse og velvære, deltar vi regelmessig i en rekke aktiviteter for å spre budskapet vårt. Vi driver tre blogger der vi deler vitenskapelig informasjon og brukerhistorier, vi gjennomfører opplæring gjennom salgsorganisasjonen vår, og vi deltar i intervjuer og avisartikler, alt for å informere publikum om blære- og tarmspørsmål og løsningene for dem, og derved gjøre emnet mindre tabubelagt.

Samfunnsengasjement

Et annet aspekt ved arbeidet vårt for bedre helse og velvære er sponsing og partnerskap. I våre mange markeder sponser vi forskjellige sportsbegivenheter som rullestolrugby og rullestolbasket. Vi støtter også ved å se på kampene deres, dele erfaringer og demonstrere produkter. Videre ønsker vi medlemmer fra lagene velkommen til å delta i utviklingsprosjektene våre når det er behov for tilbakemeldinger fra brukerne.

Wellspect støtter:

 

Wellspect supports International Wheelchair Basketball Federation
Wellspect 2021 Sustainability Safe Workplace Banner

Trygg, engasjert og inspirerende arbeidsplass

Sikre at Wellspect er en attraktiv arbeidsplass og forretningspartner. Vi ønsker å være en inspirerende og utfordrende partner – sammen. En inspirerende og utfordrende partner, som bidrar til å skape bedre arbeidsforhold i hele verdikjeden.

Eksempler på hovedaktiviteter:

Trygg og bærekraftig arbeidsplass 

 • Implementere et utvidet sikkerhetsprogram for produksjon for å oppnå og opprettholde null registrerte skader
 • Sette globale mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Implementere helsefremmende programmer
 • Gi opplæring i bærekraft og våre etiske retningslinjer
 • Gi våre medarbeidere mulighet til å utvikle sitt fulle potensial
 • Integrere kulturen vår i personalarbeidet
 • Øke virtuell og digital opplæring for ansatte og ledere

Bærekraftig anskaffelse

 • Involve all suppliers in our sustainable supply chain procedures
 • Oppmuntre hovedleverandører til å overholde våre verdier og ambisjoner
 • Sørge for at leverandører signerer våre etiske retningslinjer for forretningspartnere og håndterer sin risiko
 • Holde kontakt med viktige leverandører og foreta revisjon når det er nødvendig

Bidrar til FNs bærekraftsmål:

Trygg og bærekraftig arbeidsplass

Vi er overbevist om at en atmosfære som motiverer og inspirerer, og hvor vi kan utfordre hverandre og utforske nye ideer, er avgjørende for innovasjon. Vi tar ansvar som selskap og investerer i sikkerhet, opplæring og trivsel for våre ansatte. Vi bryr oss om hverandre og møter utfordringer med glede og gjensidig respekt.

Sikkerhet på arbeidsplassen har høy prioritet og er et sentralt fokuspunkt hver dag. Vi vurderer regelmessig data fra risikoanalyser, HMS-runder (miljø, helse og sikkerhet) og rapportering av ulykker og hendelser – for å nevne noe – for å sikre at arbeidsplassen vår er så trygg som mulig for medarbeiderne våre. I tillegg går alle nye ledere gjennom opplæring i bærekraft og arbeidsmiljø, det gjennomføres regelmessig sikkerhetsrunder, og det gjøres risikovurderinger ved endringer i aktivitetene våre (drift, lokaler, utstyr eller arbeidsmetoder).

Vi mener at en attraktiv og bærekraftig arbeidsplass er en forutsetning for økonomisk vekst. Vi prioriterer fysisk sikkerhet så vel som det sosiale arbeidsmiljøet og dermed trivselen til hver enkelt ansatt. Som selskap har vi en rekke aktiviteter på plass for å fremme dette, for eksempel skritt-tellingskonkurranser, subsidiert massasje og annet som er bra for helsen.

Bærekraftig anskaffelse

En viktig del av bærekraftsarbeidet vårt er å sikre at vi har full kontroll over forsyningskjedene. Vi krever at leverandørene deler verdiene og kravene som beskrevet i de etiske retningslinjene våre for forretningspartnere, blant annet krav knyttet til menneskerettigheter, sosiale forhold, arbeidsmiljø, bærekraft og korrupsjonsbekjempelse, samt gjeldende lovgivning.

Vi mener det er viktig å samarbeide og ha en åpen dialog med leverandørene. Først da kan vi utgjøre en virkelig forskjell og være troverdige og transparente gjennom hele verdikjeden.

Wellspect 2021 Sustainability Reduced Footprint Banner

Redusert miljøpåvirkning

Vi jobber aktivt for å redusere miljøpåvirkningen – både når det gjelder driften og produktene våre. Dette inkluderer vårt karbonavtrykk, bruk av kjemikalier, vannforbruk, energiforbruk, papirbruk og avfall til deponi.

Eksempler på hovedaktiviteter

Karbonavtrykk

 • Utvikle en plan for klimanøytralitet og utarbeide mål, strategier og tiltak
 • Forbedre energieffektiviteten
 • Ta i bruk klimanøytral transport til/fra produksjon
 • Øke bruken av fornybar energi, inkludert egenprodusert, i produksjonen
 • Oppmuntre kunden til å ta miljøhensyn i produktkravene sine

Kjemikalier

 • Optimalisere grunnleggende produksjonsprosesser
 • Redusere bruken av etylenoksid
 • Fase ut DEHP (et ftalatbasert mykningsmiddel) og unngå PVC

Naturressurser

 • Redusere, gjenbruke og resirkulere ressurser
 • Optimalisere produksjonsproduktiviteten og redusere avfallsmengden
 • Bruke FSC-sertifisert papir

Bidrar til FNs bærekraftsmål:

Karbonavtrykk

Vi arbeider for å redusere klimafotavtrykket så mye som mulig og anerkjenner FNs klimapanels ledende rolle i å forstå fagfeltet og vurdere virkningen av klimaendringene. Vi vil at kundene våre, som er avhengige av produktene våre, skal vite at vi gjør alt for å redusere klimaavtrykket disse produktene skaper. Vi er imidlertid klar over at denne oppgaven er svært utfordrende.

Målet vårt er å bli klimanøytral. Vi kartlegger alle kilder til utslipp av karbondioksid – både fra direkte og indirekte kilder – og gjennom planlagte praktiske tiltak tar vi sikte på å redusere klimapåvirkningen gradvis. Produksjon og håndtering av produkter er de største bidragsyterne til klimapåvirkningen vår i dag. Ved å utføre detaljerte livssyklusanalyser kan vi kartlegge hvor de største problemene ligger, og arbeide for å forbedre dem

Kjemikalier

Vi har sterkt fokus på å redusere mengden løsemidler som brukes i produksjonen, og jobber aktivt med å erstatte kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer. Vi har strenge retningslinjer for kjemikaliehåndtering på produksjonsanleggene våre.

Naturressurser

Vi har kontinuerlig fokus på hvordan vi kan bruke mindre materialer, mer resirkulerbare materialer og – i fremtiden – helt nye materialer for å redusere miljøavtrykket vårt. Vi arbeider for å gjøre driften mer ressurseffektiv gjennom å redusere forbruket av naturressurser og energi og gjenvinne gjenværende materialer. Der det er mulig, prøver vi å unngå å skape avfall.

Vi bruker livssyklusanalyser av produktene våre for å kunne prioritere de riktige tiltakene og redusere miljøpåvirkningen. Gjennom målrettet innsats og bruk av digital teknologi har vi klart å redusere avfallsmengden i produksjonen betydelig.

En grønnere kateteroverflate mer i balanse med naturen.

En viktig del av vårt kontinuerlige arbeid for å redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter og prosesser har vært å implementere en ny beleggningsprosess for LoFric.

Hvis du er interessert i livssyklusanalysen til LoFric, kan du kontakte din lokale representant.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Identifisere potensielle produktforbedringer med LCA.

Hos Wellspect bruker vi livssyklusanalyse som et verktøy for å identifisere hvilke faktorer innen produksjonen av produktene våre som har størst miljøpåvirkning, og gjennom det kan vi identifisere potensielle produktforbedringer og "hotspots".

LCA-prosessen ser på alle områder av produksjonsprosessen, fra innkjøp av råvarer og produksjon til distribusjon og endt levetid.

POBE - Det best mulige kateterrørsmaterialet tilgjengelig i dag

Det var en livssyklusanalyse i 1990 som startet reisen til et PVC-fritt sortiment. Siden 2009 er materialet i LoFric kateterrørene POBE, en polyolefinbasert elastomer.

POBE-materialet i røret inneholder ikke PVC eller myknere og kombinerer veldig gode fysiske egenskaper med en eksepsjonelt god miljøvennlighet.

POBE består av karbon og hydrogen og materialet har lav miljøpåvirkning, for eksempel 33% lavere miljøbelastning for katetre i POBE sammenlignet med polyuretan *. ”

Sustainability Banner LoFric