The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Blære- og tarmdysfunksjon opptrer ofte samtidig

Det er kun i det siste helsepersonell har begynt å legge merke til at det er en sammenheng mellom blære- og tarmdysfunksjon.

Innvirkningen er enorm for mennesker med nevrogene sykdommer som Multippel Sklerose (MS), ryggmargsskade (RMS) eller Parkinson. I svært mange tilfeller opptrer blære- og tarmsymptomer samtidig, side om side og i interaksjon. Det er derfor på tide med en mer helhetlig tilnærming til pasientens beste.

Pasient og helsepersonell – spør du de riktige spørsmålene?

Utfordringene kan overvinnes – for både pasient og helsepersonell slik at en fullstendig og helhetlig tilnærming til blære- og tarmdysfunksjon gir bedre omsorg og livskvalitetet.

Vi har samlet historier fra personer med blære- og tarmdysfunksjon relatert til nevrogene diagnoser. Livet til disse personene har blitt vesentlig bedre når blære og tarm har blitt behandlet samtidig. Vi informerer om terapier som forbedrer livet til personer med blære- og tarmdysfunksjon, slik at både pasient og helsepersonell kan få bedre livskvalitet.