Klinisk forskning

Klinisk og vitenskapelig forskning ligger til grunn for all vår produktutvikling. Det er Wellspects måte å innovative, sikre og pålitelige kontinenspleieprodukter på.

Innsikt i klinisk forskning hos Wellspect

Alle produkter utviklet av Wellspect gjennomgår et klinisk studieprogram der produktets sikkerhet og ytelse blir nøye evaluert og bestemt. 

Ledende klinikere og god klinisk praksis (GCP)

Wellspects kliniske studieprogram utvikles og gjennomføres sammen med ledende klinikere på området. Alle våre studier utføres i henhold til Good Clinical Practice (GCP), Helsinkideklarasjonen, Wellspect HealthCare Standard Operating Procedures (SOP) og gjeldende regler og forskrifter. Overholdelse av den internasjonale standarden ISO 14155 om kliniske undersøkelser av medisinsk utstyr for mennesker.

Produktovervåking etter markedet utføres for å få ytterligere kunnskap om sikkerhet og ytelse av våre produkter i klinisk bruk etter utgivelse på markedet. Overvåking av produkter i denne fasen kan omfatte klinisk forskning, litteraturgjennomganger eller undersøkelser. 

Eksempler på våre nyeste studier;

 • En åpen prospektiv studie om effekten av Navina Smart, et elektronisk system for transanal irrigasjon, ved nevrogen tarmdysfunksjon 
  Emmanuel et al 2021
 • Intermitterende kateterisering med enkle  eller flere gjenbrukskatetre:
  klinisk studie om sikkerhet og innvirkning på livskvalitet
  Newman 2020
 • Kortsiktig evaluering av et nytt eletronisk transanal irrigasjonssystem hos pasienter med nevrogen tarmdysfunksjon tidligere eksponert for transanale irrigasjonssystemer 
  Passananti mfl. 2018
 • Gjennomgang om gjenbruk versus engangskatetre for intermitterende kateterisering
  Håkansson 2014
 • Nytt, mer miljøvennlig katetermateriale
  Johansson mfl. 2013