En helhetlig tilnærming til blære- og tarmdysfunksjon Webinarer

I våre webinarer ønsker vi å utforske synergiene mellom blære- og tarmbehandling. Vi har en helhetlig tilnærming til pasienten, fordi vi tror at hvis blære og tarm fungerer, fungerer livet. 

Siden 2017 har vi kjørt våre ACCT-webinarer som et globalt forum for Advancing Continence Care Together. Målet er å inspirere og utforske både de vitenskapelige og menneskelige aspektene ved kontinenspleie.

Ved å fremme åpenhet og samhandling mellom klinisk praksis, vitenskapelig forskning og kontinenspleieindustrien, håper vi å strekke grensene og gjøre en reell forskjell for alle som er avhengige av vår utvikling.ACCT webinarer på forespørsel

Siden lanseringen har ACCT-forumet blitt holdt med både fysiske arrangementer og digitale webinarer. Her kan du se våre nyeste ACCT webinarer.