Lokale initiativ

Sammen kan vi gjøre en reell forskjell

Land rundt om i verden er på ulike stadier i sitt arbeid med bærekraft. I Norge er det miljømessige aspektet av bærekraft veldig i søkelyset. I 2020 fikk den britiske regjeringen på plass en 25-årsplan for å forbedre miljøet. Vi må alle gjøre vårt for at denne planen skal lykkes. En liten innsats legger opp til å gjøre en virkelig forskjell.

På denne siden har vi samlet en rekke initiativer som Wellspects britiske kontor har deltatt i, til støtte for bærekraft. Hvis du ønsker å foreslå aktiviteter som Wellspect kan være en del av, send oss en e-post på info.no@wellspect.com