The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
Sarah on beach banner

Vanlige tarmproblemer

Tarmen kan forårsake et problem for de fleste av oss nå og da, men vi føler oss som regel bedre etter noen dager. For andre er problemene vedvarende. Tarmproblemer er utfordrende og kan begrense livskvaliteten, for eksempel det å ha et sosialt liv eller bare gå på jobb. Samtidig er det også vanskelig å snakke om. Det er imidlertid viktig å diskutere disse problemene og søke hjelp.

Med støtte og riktig behandling kan du få et bedre liv. Tarmproblemer kan være alt fra kronisk obstipasjon til å tilbringe timer på toalettet på grunn av manglende tarmkontroll der avføringslekkasje kan føre til uhell. Det kan også være en kombinasjon av begge deler.

Forstoppelse

Forstoppelse er et vanlig helseproblem kjennetegnet av sjeldne og uregelmessige tarmbevegelser som fører til hard, tørr avføring som er vanskelig å få ut. Dette kan føre til alvorlige magesmerter, oppblåsthet, ubehag og langvarige toalettbesøk for å prøve å få ut avføringen.

Avføringslekkasje

Avføringslekkasje er en annen vanlig tilstand, som påvirker så mye som 10 % av den generelle voksne befolkningen. Avføringslekkasje betyr ufrivillig utslipp av gass, væske eller fast avføring som fører til uhell fra tarmen. Dette kan være svært plagsomt, forårsake hygieneproblemer og begrense sosial omgang. 

Årsaker

De underliggende årsakene til tarmsymptomer kan variere. Nevrogen tarmdysfunksjon (NTD) er når årsaken er nevrogen, dvs. en sykdom eller skade i sentralnervesystemet eller perifere nerver som er involvert i kontroll av tømming av tarmen

Eksempler er:

  • ryggmargsskade
  • multippel sklerose
  • ryggmargsbrokk
  • Parkinsons sykdom

Andre tilstander som kan føre til tarmdysfunksjon, er: 

  •  funksjonelle tarmsykdommer (FBD) der ingen underliggende årsaker blir funnet
  • Dysfunksjon i bekkenbunnen – for eksempel komplikasjoneretter fødsel
  • Etter operasjon – for eksempel lav fremre reseksjonssyndrom (low anterior resection syndrome, LARS)
  • Hirschsprungs sykdom
  • Kreft i tykktarmen eller endetarmen
  • Anorektal misdannelse