The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Har du tarmproblemer?

Tarmen forårsaker problemer for de fleste av oss nå og da, men vi føler oss vanligvis bedre etter et par dager. For noen personer er det ikke slik. 

Noen lider av forstoppelse hele tiden og tilbringer timevis på toalettet. Noen mangler kontroll over tarmen og kan oppleve lekkasjer i offentlige situasjoner. Begge deler medfører selvfølgelig psykiske belastninger. 

Forstoppelse

Forstoppelse kjennetegnes av sjeldne og uregelmessige tarmbevegelser, noe som fører til hard, tørr avføring som er vanskelig å få ut. Det er vanlig ved nevrogen tarmdysfunksjon, som rammer rundt 50 % av pasienter med ryggmargsskade, multippel sklerose (MS) eller Parkinsons sykdom.


Forstoppelse kommer av tregere tarmpassasje grunnet forstyrrelser på nervebanene som forverres av nedsatt førlighet, utmattelse, bruk av flere ulike medikamenter og mangelfullt kosthold.
* Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73; 63(2):104-8; Cameron AP et al. J Urology. 2015; 194, 1336-41

Forstoppelse kommer av tregere tarmpassasje grunnet forstyrrelser på nervebanene som forverres av nedsatt førlighet, utmattelse, bruk av flere ulike medikamenter og mangelfullt kosthold.

* Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73; 63(2):104-8; Cameron AP et al. J Urology. 2015; 194, 1336-41

Avføringsinkontinens

Avføringsinkontinens er av International Consultation on Incontinence definert som "ufrivillig lekkasje av flatus eller flytende eller fast avføring som utgjør et sosialt eller hygienisk problem". Det er svært plagsomt og rammer nesten ti prosent av den allmenne, voksne befolkningen. Det er langt mer vanlig blant personer med nevrologiske lidelser som ryggmargsbrokk eller ryggmargsskader.


Smitte fra avføring kan føre til en økning av urinveisinfeksjoner og skade huden enten direkte eller på grunn av bruk av bleier. Fordi denne lidelsen er så tabubelagt, blir livskvaliteten dårligere for de som rammes.

1. Avføring
2. Nerver
3. Indre lukkemuskel
4. Ytre lukkemuskel

* Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73; Cameron AP et al. J Urology. 2015; 194, 1336-41
**Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73