The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Navina brukerhistorie - Michael Hall

Før jeg startet med Navina behandlingsmetode, løste jeg tarmproblemene mine manuelt ved å tømme tarmen ved hjelp av hansker og fingre. Jeg trodde dette var eneste måte å gjøre det på, og det gjorde jeg i 16 år.

Navina brukerhistorie Mikey - Del 1

Navina brukerhistorie Mikey - Del 2