The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
Dad Boy Biking Banner

Til foreldre

Livet med tarmproblemer kan være vanskelig. Ikke bare påvirker dette barnet, men det påvirker rutinene og livet for hele familien. Som foreldre kan det være utfordrende å hjelpe et lidende barn. Mange foreldre med barn som lider av tarmdysfunksjon, kjemper alt for lenge med kosthold og avføringsregulerende midler, uten å oppnå gode nok resultater. Det finnes en brukbar løsning for barnet ditt. Transanal irrigasjon er en vellykket behandling for mange barn som har tarmdysfunksjon.

Transanal irrigasjon gjenoppretter en sunn tarmrutine og hjelper barnet ditt å få kontroll over når og hvor det går på toalettet. TAI for barn er en sikker teknikk for effektiv tømming av tarmene, som stimulerer til avføring ved å føre lunkent vann inn i tarmen.

 
Kids gaming banner

Lar barnet ditt være spontant

Som forelder er du viktig for at barnet skal lykkes med TAI. Behandlingen kan imidlertid føles uvant eller skremmende i begynnelsen, og det kan ta litt tid å få det til. Siden fordøyelsessystemet er komplekst, må det være tid til å tilpasse seg til nye rutiner. 

Men det kommer til å være verdt innsatsen på lang sikt. Målet er å gjøre det mulig for hele familien å leve et liv uten å hele tiden tenke på toalettet, men enda viktigere, å la barnet få glede av selvstendighet.