The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Navina™ Smart Data - for Healthcare Professionals

"I tillegg til å hjelpe den enkelte pasient, kan slike data også bidra til mer utfyllende forskningsdata om hvordan pasienter bruker irrigasjon i sitt daglige liv, og hvordan dette påvirker utfallet."

Prof. Anton Emmanuel, Neurogastroenterologist

TAI portal full width

Navina™ Smart Data er en unik kilde til informasjon som kan gi nyttig kunnskap innen transanal irrigasjon (TAI).

Vi deler irrigasjonsdata fra Navina Smart brukere ved å gi helsepersonell nøyaktig og direkte oversikt over irrigasjonsdata, evaluering og fremgang av behandling.

Login / register here