The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Navina™ Smart App råd og tips

Hvorfor skal jeg bruke appen til å overføre data og rangere irrigasjonene?

Navina Smart appen er et nyttig verktøy for å følge opp behandlingene og optimalisere innstillingene for deg. Kombinasjonen av behandlingsdata og den subjektive opplevelsen din av prosedyren kan brukes både for din egen del og til diskusjon med helsepersonellet.

Hvorfor får jeg en melding om Bluetooth® når jeg prøver å synkronisere?

Smarttelefonen din kommuniserer med Navina Smartkontrollenheten ved hjelp av en trådløs teknologi som heter Bluetooth. Hvis appen ber deg om å aktivere Bluetooth, kan du gjøre dette via innstillingene på smarttelefonen.

Hvis du har aktivert Bluetooth på smarttelefonen, og meldingen fortsatt vises når du prøver å koble til Navina Smart kontrollenheten, støtter smarttelefonen eller iOS/Android-versjonen sannsynligvis ikke den riktige versjonen av Bluetooth, som heter Bluetooth LE. Det betyr dessverre at enheten din ikke kan brukes sammen med Navina Smart kontrollenheten.

Bluetooth®-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk av disse logoene av DENTSPLY International er underlagt lisens.

Hvordan gjør jeg en evaluering?

Velg Evaluering i hovedmenyen. Du kommer da til en liste med evalueringer. Hvis du vil utføre en
ny evaluering, velger du pluss-symbolet øverst til høyre på skjermen [+].

Hvor ofte kan jeg rangere irrigasjonen?

Du kan bare rangere den siste irrigasjonen. Du blir bedt om å foreta en rangering når du har overført en ny irrigasjon fra Navina Smart kontrollenheten. Du blir også spurt når du skal til å starte en ny overføring. Dette er den siste sjansen du har til å foreta en rangering. Du kan også foreta en rangering når som helst ved å velge den siste irrigasjonen fra listen over irrigasjoner og trykke på knappen Ranger denne irrigasjonen i den neste visningen.

Hvordan kan jeg dele irrigasjonsrapportene mine?

Klikk på "Send rapport" i hovedmenyen. Rapportene blir lagt ved i en e-post, og du kan velge å sende e-posten til deg selv eller andre mottakere, for eksempel til helsepersonell. Hvis du har angitt en e-postadresse i Innstillinger, blir denne adressen automatisk lagt inn i e-posten hver gang. E-posten inneholder også navnet du har angitt som brukernavn i Innstillinger.

Rapportene som legges ved, er:

Irrigasjonsdata: alle fakta om irrigasjonen (f.eks. vannmengde, ballongstørrelse, vannhastighet, varighet) samt informasjon om f.eks. hvor tilfreds du er, rapporterte problemer, kommentarer etc.

Evalueringsdata: svarene du har gitt i evalueringsskjemaene

Rapportgrafer: en visuell fremstilling av irrigasjonsdataene

Hva hvis klokkeslettene og datoene som vises for irrigasjonene, ikke stemmer?

Du kan alltid endre klokkeslettet og datoen som foreslås for en irrigasjon av Navina Smart appen. Den endringen vil også påvirke fremtidige behandlinger og gjøre dem mer nøyaktige. Du kan endre tidspunktet ved å klikke på irrigasjonen i listen over irrigasjoner, og deretter klikke redigeringssymbolet i feltet

Dato og klokkeslett.

Irrigasjonen vises med feil varighet. Hvordan kan jeg endre det?

Velg og klikk på den irrigasjonen i listen som du vil endre varighet for. I detaljvisningen for irrigasjonen klikker du på pilsymbolet [>] i boksen Irrigasjonens varighet. Du kan endre tømmetiden ved å klikke på redigeringssymbolet. Samlet tid endres i tråd med justeringene i tømmetid. Tiden som vises for instillasjon, er tiden du har brukt på på instillering av vann og justering av ballongstørrelse.

Hvordan kontrollerer jeg Navina™ Smart rapportene mine om irrigasjoner og evalueringer?

Når du har sendt rapportene med e-post, kan du åpne dem fra Sendte elementer i e-posten på mobilenheten din. Når mottakeren av e-posten vil se på filene, klikker han bare på vedleggene, og dataene vises i Excel.

Hvis du vil gjøre dataene lettere å lese på PC, kan du bruke funksjonen Tekst til kolonner i Excel.

Ved hjelp av Navina

Navina™ Smart App er tilgjengelig iOS og Android

AppStore Google Play