The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Du er nå på Wellspect HealthCare sin globale webside. click here

X

Enkel. Trygg. Intuitiv.

Navina Smart kontrollenhet og App

✓ Forbedrede funksjoner til det eneste digitale systemet som er tilgjengelig
✓ Trygg, konsekvent, pålitelig og nå tilgjengelig for barn
✓ Følger fremgang og deler informasjonsdata med helsepersonell

Navina Smart gjør TAI enkelt og intuitivt både å lære bort og lære og bruke.

Ved å lagre resultatene kan brukerne effektivt utføre transanal irrigasjon og samtidig oppnå tilfredstillende behandlingsresultater - med mulighet for å dele informasjon med helsepersonell via Smart App og gjøre overgangen til en behandling uten medisiner mye enklere.

Nå også tilgjengelig for barn

Vi har utvidet sortimentet med cone og hydrofilt kateter for barn, og med mulighet for å lagre og benytte forhåndsinnstillinger, sikrer Smart enheten at hver irrigasjon er identisk og derfor gir ro i sinnet til barn, foreldre og familie.

Navina Smart er dessverre ikke godkjent for refusjon på blå resept. For mer informasjon vennligst kontakt oss på telefon 815 59 118 eller e-post: ordre.no@wellspect.com

Alt forbruksmateriell og tilbehør er godkjent for refusjon på blå resept fra 1. juli 2016.

Navina™ Smart app kan lastes ned både på nettbrett og smarttelefoner med oppdatering til iOS 8.0 og Android 4.3.

Elektronisk kontrollenhet - for trygg, konsekvent og pålitelig irrigasjon

  • Elektronisk pumpe og kontrollenhet betyr at mindre fysisk innsats og/eller koordinering er nødvendig, spesielt nyttig for de med nedsatt håndfunksjon.
  • Berøringknapper for enkel og nøyaktig kontroll ved oppblåsing av ballongen, instillering av vann og mengde volum.
  • Integrerte sikkerhetsfunksjoner innebærer automatisk mengde ved innstillering av vann og ballong.
  • Brukervennlige forhåndsinnstillinger for konsekvent og pålitelig irrigasjon.
  • Lagrer automatisk behandlingsinformasjon.

Rask tilgang til informasjon for brukeren, intuitiv og enkelt å forstå og få tilgang til.

Introduksjon til Navina™ Smart

Som nevnt tidligere, er transanal irrigasjon en behandlingsmåte som fungerer forskjellig fra individ til individ. For noen vil terapien fungere etter et par irrigasjoner, for andre kan det ta 4–12 uker å få til en tarmtømmingsrutine som fungerer.

Hva skjer hvis jeg har glemt koden for å låse opp innstillingene mine?
Kontakt Wellspect HealthCare.

Når må jeg lade? 
Navina™ Smart kontrollenhet er i batterisparingsmodus når den leveres. For å aktivere Navina™ Smart kontrollenhet må du sette den på laderen i noen få sekunder. Lad alltid Navina™ Smart kontrollenhet når batterinivået er lavt. Hvis du ikke bruker den med én gang du har mottatt den, eller ikke bruker den så ofte, må du passe på å lade Navina™ Smart kontrollenhet innen datoen som står på etiketten på pakningen ved siden av og minst én gang i året.
 

Forberedelse
Hvor ofte bør jeg foreta transanal irrigasjon?
I starten er det vanlig å irrigere én gang daglig de første 10–14 dagene. Deretter kan frekvensen reduseres til én gang annenhver eller hver tredje dag. Behandlingsfrekvensen skal bestemmes i samarbeid med din behandler.

Kan jeg slutte å bruke avføringsmedisiner når jeg begynner med Navina?
Transanal irrigasjon er vanligvis en del av et tarmtømmingsprogram. Det er mulig at du etter hvert vil kunne redusere mengden laksativer du bruker for å endre avføringens konsistens, men det kan også hende at du må fortsette å bruke noe for å sikre at avføringen har riktig konsistens og gjør tømmingen enklere. Det beste er å fortsette med de laksativene du allerede tar, til du får regelmessige resultater av den transanale irrigasjonen. Rådfør deg med helsepersonell før du endrer behandlingsregimet.

Hvor lang tid tar prosedyren?
Det avhenger fra person til person, men målet er at prosedyren skal ta mindre enn én time. Noen personer oppnår gode resultater raskt, og tømmer tarmen helt. Hos andre vil det ta lengre tid, og tarmen vil tømmes periodisk.

Kan jeg tilsette salt i vannet?
Navina™ Smart kan brukes sammen med en saltvannsløsning, men da må produktet skylles grundig med rent vann rett etter bruk.

Er temperaturen på vannet viktig?
Du må alltid bruke lunkent vann (36–38 °C / 96,8–100,4 °F). For kaldt vann kan være ubehagelig og gi deg smerter. For varmt vann kan irritere rektum- og tarmveggen (som er svært ømfintlig).

Kan jeg bruke gel på katetret?
Nei, katetret er hydrofilt og vil bli glatt når det legges i vann. Du trenger ikke å bruke gel.

Er risikoen for perforasjon av tarmen høyere jo lengre jeg irrigerer?
Nei, det er vist at risikoen for å perforere tarmen ikke øker jo lenger du bruker transanal irrigasjon.


Forberedelser

Hvor ofte bør jeg foreta transanal irrigasjon?
I starten er det vanlig å irrigere én gang daglig de første 10–14 dagene. Deretter kan frekvensen reduseres til én gang annenhver eller hver tredje dag. Behandlingsfrekvensen skal bestemmes i samarbeid med din behandler.

Kan jeg slutte å bruke avføringsmedisiner når jeg begynner med Navina?
Transanal irrigasjon er vanligvis en del av et tarmtømmingsprogram. Det er mulig at du etter hvert vil kunne redusere mengden laksativer du bruker for å endre avføringens konsistens, men det kan også hende at du må fortsette å bruke noe for å sikre at avføringen har riktig konsistens og gjør tømmingen enklere. Det beste er å fortsette med de laksativene du allerede tar, til du får regelmessige resultater av den transanale irrigasjonen. Rådfør deg med helsepersonell før du endrer behandlingsregimet.

Hvor lang tid tar prosedyren?
Det avhenger fra person til person, men målet er at prosedyren skal ta mindre enn én time. Noen personer oppnår gode resultater raskt, og tømmer tarmen helt. Hos andre vil det ta lengre tid, og tarmen vil tømmes periodisk.

Kan jeg tilsette salt i vannet?
Navina Smart kan brukes sammen med en saltvannsløsning, men da må produktet skylles grundig med rent vann rett etter bruk.

Er temperaturen på vannet viktig?
Du må alltid bruke lunkent vann (36–38 °C / 96,8–100,4 °F). For kaldt vann kan være ubehagelig og gi deg smerter. For varmt vann kan irritere endetarms- og tykktarmsveggen (som er svært ømfintlig). 

Kan jeg bruke gel på kateteret?
Nei, kateteret er hydrofilt og vil bli glatt når det legges i vann. Du trenger ikke å bruke gel.

Er risikoen for perforasjon av tarmen høyere jo lengre jeg irrigerer?
Nei, det er vist at risikoen for å perforere tarmen ikke øker jo lenger du bruker transanal irrigasjon.

Aktivering

Hva slags vann skal brukes?
Bruk bare rent vann fra springen. Hvis du ikke har tilgang til rent vann fra springen, bruker du flaskevann.

Instillasjon

Hvor mye vann skal jeg sette inn?
Din behandler vil fortelle deg hvor mye vann du skal bruke. For voksne er det vanlig å starte med cirka 500 ml.

Hvilken hastighet på vannet skal jeg bruke?
Din behandler vil fortelle deg dette. Vannet skal instilleres med en hastighet som er rask nok til å stimulere tarmveggen, men ikke for raskt, da det kan forårsake kramper, smerter eller kraftige reflekskontraksjoner i buken.

Hvilken ballongstørrelse anbefales?
Din behandler vil gi deg råd om egnet ballongstørrelse. Ballongen bør være akkurat stor nok til å holde katetret på plass og "sperre" analåpningen for å redusere lekkasje under irrigasjonen.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke klarer å komme til instillasjonsmodusen når jeg trykker på droplet knappen?
Kontroller at du har fylt vannbeholderen med vann, at lokket er lukket, at du har trykket droplet lenge nok til at det renner vann gjennom kateteret, og at symbolet for tømming av luft fra ballongen vises nederst på skjermen.

Hva hvis ballongen ikke blåses opp når jeg trykker på knappen?
Kontroller at Navina Smart kontrollenheten er slått på og står i instillasjonsmodus. Dette er den eneste modusen hvor det kan fylles luft i ballongen. Kontroller at slangene er koblet til på riktig sted. Kontroller at slangene er skikkelig tilkoblet, slik at det ikke lekker luft. Kontroller at slangene ikke er blokkerte eller bøyde.

Hva skjer hvis jeg ikke klarer å fylle kateterballongen mer når jeg trykker på knappen for oppblåsing av ballongen?
Det kan hende du har nådd maksimal ballongstørrelse som er valgt i innstillingene dine. Hvis det er et "mindre enn"-tegn (<) ved siden av ballongens størrelsesnummer på skjermen, indikerer det at du har tømt ballongen for luft, men ikke fullstendig, og at du deretter har prøvd å fylle den med luft igjen. Av sikkerhetsmessige grunner kan det bare fylles opp en viss mengde luft. Tøm ballongen helt for luft, og deretter kan du blåse den opp igjen til maksimal innstilling.

Hvorfor kan jeg ikke fylle luft i ballongen mer enn til steg 5?
Den maksimale oppblåsingen av ballongen ble fastsatt etter råd fra helsepersonell med særskilt kompetanse, for å tilfredsstille anatomiske behov og hindre at ballongen blåses opp for mye og eventuelt sprekker.

Kan ballongen sprekke, og hvis ja, er det farlig?
Ja, det finnes en risiko for at ballongen sprekker, og det er derfor Navina™ Smart kontrollenheten har en innstilt maksimalgrense for oppblåsing. Det er også mulig å endre maksimal størrelse på oppblåst ballong til en mindre størrelse som anbefales av din behandler. Dette gjøres ganske enkelt ved å gå til innstillingsmodus og endre den maksimale innstillingen for størrelse på oppblåst ballong. Dette reduserer både risikoen for at ballongen blåses opp for mye, og at den sprekker.

Kan jeg stoppe oppblåsingen? 
Du kan stoppe oppblåsingen av ballongen når som helst ved å slippe opp dropletknappen.

Kan jeg justere ballongstørrelsen?
Du kan tømme ut luft fra ballongen ved å trykke på droplet.

Kan jeg stoppe instillasjonen?
Du kan stoppe instillasjonen av vann når som helst ved å slippe opp knappen droplet/droplet
.

Hver skjer hvis Navina™ Smart kontrollenheten ikke starter?
Hvis kontrollenheten ikke starter når du trykker på på/av-knappen, er det muligens fordi det ikke er nok strøm i batteriet til en fullstendig anal irrigasjon. Lad opp kontrollenheten. Kontrollenheten kan ikke brukes under lading.

Hva skjer hvis Navina™ Smart kontrollenheten ikke lader?
Hvis det ser ut til at kontrollenheten ikke lader, må du kontrollere at den induktive laderen er riktig plassert i ladeenheten. Kontroller at laderen er koblet til støpselet. Kontroller at Navina™ Smart-kontrollenheten er riktig plassert på ladeenheten.

Hvordan kommer jeg til neste modus på Navina™Smart kontrollenheten?
Trykk på hvilken som helst knapp under skjermen når du er på velkomstsiden, for å komme til aktiveringsmodus, og trykk dropletfor å komme til instillasjonsmodus når du er ferdig med aktiveringsmodusen.

Hva hvis det ikke strømmer vann når jeg trykker på knappene for vann?
Kontroller at Navina™ Smart kontrollenheten er slått på og står i aktiverings- eller driftsmodus. Kontroller at det er vann i beholderen. Kontroller at lokket på vannbeholderen er lukket. Kontroller at slangene er koblet til på riktige steder. Kontroller at slangene er skikkelig tilkoblet, slik at det ikke lekker luft. Kontroller at slangene ikke er blokkerte eller bøyde. 

Hva hvis vannhastigheten er for lav?
Kontroller hastigheten som er valgt i innstillingene dine. Kontroller at lokket på vannbeholderen er helt lukket. Kontroller at slangene er koblet til på riktig sted. Kontroller at slangene er skikkelig tilkoblet, slik at det ikke lekker luft. Kontroller at slangene ikke er blokkerte eller bøyde. Kontroller at du ikke er forstoppet, og at rektum er tømt. Du kan prøve å plassere vannbeholderen høyere opp. Trykket i systemet kan ha nådd maksimum, og sikkerhetsventilen kan ha åpnet seg. Slipp luft ut av kateteret og prøv å tømme tarmen. Hvis du føler at tarmen ikke er helt tømt, må du kontrollere at du ikke er forstoppet og at rektum er tømt. Deretter gjentar du irrigasjonsprosedyren.

Hva skjer hvis det instillerte vannet på skjermen og skalaen på vannbeholderen ikke indikerer samme mengde instillert vann?
Skjermen og skalaen på vannbeholderen har en nøyaktighet på +/- 50 ml, så avrundingen av de to skalaene kan vise en forskjell på 100 ml (0,1 l). Merk at mengden vann oppgis i l (liter) på skjermen

Hva skjer hvis det kommer avføring fra katetret tilbake inn i slangen?
Navina™ Smart kontrollenheten må ikke slås av før alle slangene er koblet fra! Hvis det kommer avføring fra katetret tilbake i slangen, kan du rengjøre slangen ved å pumpe vann gjennom den. Nye slanger kan også bestilles separat ved behov.

Hva hvis det oppstår blødning?
En liten blødning eller blodflekker på kateteret kan forekomme, men dette er ikke et tegn på noe alvorlig. En kraftigere eller vedvarende blødning fra rektum med eller uten smerte tyder på at tarmen kan være perforert. Dette må håndteres som en akutt medisinsk tilstand og krever øyeblikkelig hjelp.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får smerter?
Hvis du får kramper, ubehag eller smerter mens vannet instilleres, stopper du instillasjonen en kort stund og fortsetter forsiktig når ubehaget har gått over. Pass på at vannet er varmt nok, det skal holde kroppstemperatur. Hvis smertene er kraftige eller vedvarer, må du stoppe irrigasjonen med det samme. Tarmen kan være perforert, og dette må behandles som en akutt medisinsk tilstand.

Hva hvis jeg begynner å svette, får hjertebank eller føler meg svimmel mens irrigasjonen pågår?
Hvis du har en ryggmargsskade, kan dette tyde på såkalt autonom dysrefleksi. Instiller vannet langsomt og begrens tiden på toalettet (avhengig av toleranse). Hvis symptomene er plagsomme, må du sørge for at du ikke er alene når du foretar irrigasjonen. Dette frem til symptomene du opplever hver gang du foretar en transanal irrigasjon, har minsket eller er så få som mulig. Hvis du er i risikogruppen for å få autonom dysrefleksi, må du ha medisiner lett tilgjengelig hjemme. Hvis du opplever autonom dysrefleksi, må du stoppe irrigasjonen med det samme. Før du kan fortsette med transanal irrigasjon, må du gjennomgå ytterligere utredning og eventuelt få annen behandling.

Hva hvis det lekker vann rundt kateteret?
Kontroller at kateteret er plassert på riktig sted. Kontroller vanntemperaturen. Fyll mer luft i ballongen – opp til din personlige maksimumsinnstilling. Instiller vann saktere.

Hva hvis kateteret støtes ut før ballongen er tømt for luft?
Reduser oppblåsingen for å unngå å aktivere reflekser. Instiller vannet saktere. Kontakt din behandler, som vil vurdere og behandle eventuell rektal forstoppelse som kan føre til rektal utstøting.

Tømming

Hva hvis tarmen ikke tømmes?
Prøv å lene deg forover, hoste eller massere magen. Hvis vannet og tarminnholdet fremdeles ikke kommer ut, kan det skyldes kraftig forstoppelse, og en manuell tømming av endetarmen kan være nødvendig. Det kan også skyldes at du er dehydrert, så husk å drikke mye vann og gjenta den transanale irrigasjonen dagen etter. Hvis du har brukt transanal irrigasjon en stund med godt resultat, kan det skyldes at tykktarmen er tom, og dette kan være det første tegnet på at du kan redusere frekvensen av irrigasjonen.

Hva hvis jeg føler motstand når jeg prøver å trekke ut katetret, eller ballongen ikke tømmes helt for luft?
Hvis du føler motstand når katetret trekkes ut, kan du prøve å trykke igjen for å være sikker på at det ikke er noe luft igjen i ballongen. Hvis du fremdeles føler motstand, kontrollerer du at slangen ikke er tilstoppet. Hvis dette ikke hjelper, kobler du slangen fra kontrollenheten. Dette bør føre til at all luften går ut av ballongen.

Demontering

Kan jeg bruke katetrene flere ganger?

Nei, rektalkateteret er et engangsprodukt. Kast det etter bruk, sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis det brukes flere ganger, kan Wellspect HealthCare ikke garantere at produktet vil fungere som det skal, eller er trygt å bruke. Gjenbruk kan føre til infeksjon.

Hvordan skal Navina™ systemet oppbevares?
Når komponentene er rengjort og tørket, oppbevarer du Navina™ systemet i Navina™ oppbevaringsvesken utenom direkte sollys. Kontroller også at slangene ikke er bøyde, og at systemet ikke oppbevares i nærheten av skarpe gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kan jeg tørke av skjermen på Navina™ Smart kontrollenheten med sprit?
Nei, bruk bare mildt såpevann. Sprit kan skade skjermen og redusere synligheten av informasjonen på Navina™ Smart kontrollenheten.

Deler til Navina™ Smart

Ønsker mer informasjon om Navina Smart