The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Navina Classic - Vanlige spørsmål (FAQ)

Kateter FAQ's

Bruk

Q: Hvor ofte bør jeg foreta transanal irrigasjon?

A: I starten er det vanlig å irrigere én gang daglig de første 10–14 dagene. Deretter kan frekvensen reduseres til én gang annenhver eller hver tredje dag. Behandlingsfrekvensen skal bestemmes i samarbeid med din behandler.

Q: Kan jeg slutte å bruke avføringsmidler når jeg begynner med Navina?

A: Transanal irrigasjon er vanligvis en del av et tarmtømmingsprogram. Det er mulig at du etter hvert vil kunne redusere mengden avføringsmidler du bruker for å endre avføringens konsistens, men det kan også hende at du må fortsette å bruke noe for å sikre at avføringen har riktig konsistens og gjør tømmingen enklere. Det beste er å fortsette med de avføringsmidlene du allerede tar, til du får regelmessige resultater av den transanale irrigasjonen. Rådfør deg med helsepersonell før du endrer ditt personlige behandlingsregime.

Q: Hvor lang tid tar prosedyren?

A: Det avhenger fra person til person, men målet er at tarmtømmingsprosedyren skal ta mindre enn én time. Noen personer oppnår gode resultater raskt, og tømmer tarmen helt. Hos andre vil det ta lengre tid, og tarmen vil tømmes periodisk.

Medisinske problemstillinger

Q: Er risikoen for perforasjon av tarmen høyere jo lengre jeg irrigerer?

A: Nei, det er vist at risikoen for å perforere tarmen ikke øker jo lenger du bruker transanal irrigasjon.

Q: Hva hvis det oppstår blødning?

A: En liten blødning eller blodflekker på katetret kan forekomme, men dette er ikke et tegn på noe alvorlig. En kraftigere eller vedvarende blødning fra endetarmen med eller uten smerte tyder på at tarmen kan være perforert. Dette må håndteres som en akutt medisinsk tilstand og krever øyeblikkelig medisinsk tilsyn.

Q: Hva skal jeg gjøre hvis jeg får smerter? 

A: Hvis du får kramper, ubehag eller smerter mens vannet instilleres, stopper du instillasjonen en kort stund og fortsetter forsiktig når ubehaget har gått over. Pass på at vannet er varmt nok, det skal holde kroppstemperatur. Hvis smertene er kraftige eller vedvarer, må du stoppe irrigasjonen med det samme. Tarmen kan være perforert, og dette må behandles som en akutt medisinsk tilstand.

Q: Hva hvis jeg begynner å svette, får hjertebank eller føler meg svimmel mens irrigasjonen pågår?

A: Hvis du har en ryggmargsskade, kan dette tyde på autonom dysrefleksi. Sett vannet langsomt inn og begrens tiden på toalettet (avhengig av toleranse). Hvis symptomene er plagsomme, må du sørge for at du ikke er alene når du foretar irrigasjonen. Dette frem til symptomene du opplever hver gang du foretar en transanal irrigasjon, har minsket eller er så få som mulig. Hvis du er i risikogruppen for å få autonom dysrefleksi, må du ha medisiner lett tilgjengelig. Hvis du opplever autonom dysrefleksi, må du stoppe irrigasjonen med det samme. Før du kan fortsette med transanal irrigasjon, må du gjennomgå ytterligere utredning og eventuelt få annen behandling.
 

Instillasjon

VOKSNE:

Q: Hvor mye vann skal jeg instillere?

A: Din behandler vil fortelle deg hvor mye vann du skal bruke. For voksne er det vanlig å starte med cirka 500 ml. Maksimalt 200 ml kan tilsettes for å aktivere katetrets hydrofile overflate og drive ut luft fra systemet.

BARN:

Q: Hvor mye vann skal jeg instillere?

A: Din behandler vil fortelle deg hvor mye vann du skal bruke. For barn er det vanlig å beregne 20 ml/kg kroppsvekt. Maksimalt 200 ml kan tilsettes for å aktivere katetrets hydrofile overflate og drive ut luft fra systemet.

Q: Kan jeg tilsette salt i vannet?

A: Navina Classic systemet kan brukes sammen med en saltvannsløsning, men da må produktet skylles grundig med rent vann rett etter bruk.

Q: Er temperaturen på vannet viktig?

A: Bruk alltid lunkent vann (36–38 °C). For kaldt vann kan være ubehagelig og gi deg smerter. For varmt vann kan irritere endetarms- og tykktarmsveggen (som er svært ømfintlig).

Q: Kan jeg bruke gel på katetret?

A: Nei, katetret er hydrofilt og vil bli glatt når det legges i vann. Du trenger ikke å bruke gel.

Q: Hva slags vann skal brukes?

A: Bruk bare rent vann fra springen eller flaskevann.

Q: Hvor raskt skal jeg pumpe for å instillere vannet?

A: Din behandler vil fortelle deg hvilken hastighet på vannstrøm du skal bruke. Vannet skal instilleres med en hastighet som er rask nok til å stimulere tarmveggen, men ikke for raskt, da det kan forårsake kramper, smerter eller kraftige reflekskontraksjoner i buken. Hvis du pumper hvert 5. til 10. sekund, gir det en gjennomstrømningshastighet på cirka 300–500 ml/minutt.

Q: Hvilken ballongstørrelse anbefales? 

A: Din behandler vil gi deg råd om egnet ballongstørrelse. Ballongen bør være akkurat stor nok til å holde katetret på plass og "sperre" endetarmsåpningen for å redusere lekkasje under irrigasjonen. Pump maksimalt 5 ganger for katetret i Regular størrelse og maksimalt 2 ganger for katetret i Small størrelse.

Q: Kan ballongens størrelse justeres?

A: Ballongen kan tømmes for luft ved å trykke på -knappen.

Q: Hva hvis vannet ikke kommer når jeg bruker den mørkeblå pumpen?

A: Sørg for at vannbeholderen er fylt med vann, og at lokket er helt lukket. Sørg for at slangene er skikkelig tilkoblet, og at de ikke er blokkert eller bøyd.

Q: Hva hvis vannhastigheten er for lav?

A: Kontroller at vanngjennomstrømningsbryteren på Navina Classic kontrollenheten er åpen. Sørg for at:

  • Lokket på vannbeholderen er helt lukket.
  • Slangene er koblet til på riktig sted.
  • Slangene er skikkelig tilkoblet, slik at det ikke lekker luft. Kontroller at slangene ikke er blokkerte eller bøyde.
  • Du ikke er forstoppet, og at endetarmen er tom.

Prøv å plassere vannbeholderen høyere opp. Trykket i systemet kan ha nådd maksimum, og sikkerhetsventilen kan ha åpnet seg. Slipp luft ut av katetret og prøv å tømme tarmen. Hvis du føler at tarmen ikke er helt tømt, må du kontrollere at du ikke er forstoppet og at endetarmen er tom. Deretter gjentar du irrigasjonsprosedyren.

Q: Hva skjer hvis det kommer avføringsrester fra katetret tilbake inn i slangen?

A: Hvis det oppleves at det kommer avføringsrester fra katetret tilbake i slangen, kan du rengjøre slangen ved å pumpe vann gjennom den. Det er også mulig å bestille nye slanger etter behov.

Q: Hva hvis det lekker vann rundt katetret?

A: Kontroller at katetret er plassert på riktig sted. Kontroller vanntemperaturen. Fyll mer luft i ballongen – opptil innstillingen som er maks for deg. Instiller vann saktere.

Q: Hva hvis katetret støtes ut før ballongen er tømt for luft?

A: Reduser oppblåsingen for å unngå å aktivere reflekser. Instiller vannet saktere. Kontakt din behandler, som vil vurdere og behandle eventuell forstoppelse som kan føre til utstøting fra endetarmen.

Q: Kan instillasjonen stoppes? 

A: Du kan når som helst stoppe instillasjonen helt ved å lukke
vanngjennomstrømningsknappen med den blå knappen

 

Ballong

Q: Navina kateter, Regular: Hvorfor skal ballongen blåses opp ved å pumpe maksimalt 5 ganger?

A: Den maksimale oppblåsingen av ballongen ble fastsatt etter råd fra helsepersonell med særskilt kompetanse, for å tilfredsstille anatomiske behov og hindre at ballongen blåses opp for mye og eventuelt sprekker.

Q: Navina kateter, Small: Hvorfor skal ballongen blåses opp ved å pumpe maksimalt 2 ganger?

A: Den maksimale oppblåsingen av ballongen ble fastsatt etter råd fra helsepersonell med særskilt kompetanse, for å tilfredsstille anatomiske behov, sikkerhetskrav for barn og hindre at ballongen blåses opp for mye og eventuelt sprekker.

Q: Kan ballongen sprekke, og hvis ja, er det farlig?

A: Ja, det finnes en risiko for at ballongen sprekker, og det er derfor det maksimale antallet ganger du skal pumpe, er definert i henhold til kateterstørrelse. Hvis ballongen sprekker til tross for at du følger anbefalingene fra din behandler, kan dette være ubehagelig, men er generelt ikke farlig. Det er imidlertid noen rapporterte tilfeller av pasienter som har opplevd perforasjon av tarm på grunn av at ballongen sprekker. Det bør bemerkes at risikoen for perforasjon av tarm er 1 av 500 000 irrigasjoner eller 0,0002 %.¹

1. Christensen P, Krogh K, Perrouin-Verbe B, et al. Global audit on bowel perforations related to transanal irrigation. Tech Coloproctol. Feb 2016;20(2):109-115.

Tømming

Q: Hva hvis tarmen ikke tømmes?

A: Prøv å lene deg forover, hoste eller massere magen. Hvis vannet og tarminnholdet fremdeles ikke kommer ut, kan det skyldes kraftig forstoppelse, og en manuell tømming av endetarmen kan være nødvendig. Det kan også skyldes at du er dehydrert, så husk å drikke mye vann og gjenta den transanale irrigasjonen dagen etter. Hvis du har brukt transanal irrigasjon en stund med godt resultat, kan det skyldes at tykktarmen er renset, og dette kan være det første tegnet på at du kan redusere frekvensen av irrigasjonen.

Demontering

Q: Kan katetrene gjenbrukes?

A: Nei, rektalkatetret er et engangsprodukt. Kast det etter bruk, sammen med vanlig restavfall. Hvis det brukes flere ganger, kan Wellspect HealthCare ikke garantere at produktet vil fungere som det skal, eller er sikkert å bruke. Gjenbruk kan føre til infeksjon.

Q: Hvordan skal Navina systemet oppbevares?

A: Når komponentene er rengjort og tørket, oppbevarer du Navina systemet i Navina oppbevaringsvesken utenom direkte sollys. Kontroller også at slangene ikke er bøyde, og at systemet ikke oppbevares i nærheten av skarpe gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Q: Kan katetrene gjenbrukes?

A: Nei, rektalkatetret er et engangsprodukt. Kast det etter bruk, sammen med vanlig restavfall. Hvis det brukes flere ganger, kan Wellspect HealthCare ikke garantere at produktet vil fungere som det skal, eller er sikkert å bruke. Gjenbruk kan føre til infeksjon.

Q: Hvordan skal Navina systemet oppbevares?

A: Når komponentene er rengjort og tørket, oppbevarer du Navina systemet i Navina oppbevaringsvesken utenom direkte sollys. Kontroller også at slangene ikke er bøyde, og at systemet ikke oppbevares i nærheten av skarpe gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn.
 

Kjegle FAQ's

Bruk

Q: Hvor ofte bør jeg foreta transanal irrigasjon?

A: I starten er det vanlig å irrigere én gang daglig de første 10–14 dagene. Deretter kan frekvensen reduseres til én gang annenhver eller hver tredje dag. Behandlingsfrekvensen skal bestemmes i samarbeid med din behandler.

Q: Kan jeg slutte å bruke avføringsmidler når jeg begynner med Navina?

A: Transanal irrigasjon er vanligvis en del av et tarmtømmingsprogram. Det er mulig at du etter hvert vil kunne redusere mengden avføringsmidler du bruker for å endre avføringens konsistens, men det kan også hende at du må fortsette å bruke noe for å sikre at avføringen har riktig konsistens og gjør tømmingen enklere. Det beste er å fortsette med de avføringsmidlene du allerede tar, til du får regelmessige resultater av den transanale irrigasjonen. Rådfør deg med helsepersonell før du endrer ditt personlige behandlingsregime.

Q: Hvor lang tid tar prosedyren?

A: Det avhenger fra person til person, men målet er at tarmtømmingsprosedyren skal ta mindre enn én time. Noen personer oppnår gode resultater raskt, og tømmer tarmen helt. Hos andre vil det ta lengre tid, og tarmen vil tømmes periodisk.

 

Medisinske problemstillinger

Q: Er risikoen for perforasjon av tarmen høyere jo lengre jeg irrigerer?

A: Nei, det er vist at risikoen for å perforere tarmen ikke øker jo lenger du bruker transanal irrigasjon.

Q: Hva hvis det oppstår blødning?

A: En liten blødning eller blodflekker på conen kan forekomme, men dette er ikke et tegn på noe alvorlig. En kraftigere eller vedvarende blødning fra endetarmen med eller uten smerte tyder på at tarmen kan være perforert. Dette må håndteres som en akutt medisinsk tilstand og krever øyeblikkelig medisinsk tilsyn.

Q: Hva skal jeg gjøre hvis jeg får smerter?

A: Hvis du får kramper, ubehag eller smerter mens vannet instilleres, stopper du instillasjonen en kort stund og fortsetter forsiktig når ubehaget har gått over. Pass på at vannet er varmt nok, det skal holde kroppstemperatur. Hvis smertene er kraftige eller vedvarer, må du stoppe irrigasjonen med det samme. Tarmen kan være perforert, og dette må behandles som en akutt medisinsk tilstand.

Q: Hva hvis jeg begynner å svette, får hjertebank eller føler meg svimmel mens irrigasjonen pågår?

A: Hvis du har en ryggmargsskade, kan dette tyde på autonom dysrefleksi. Sett vannet langsomt inn og begrens tiden på toalettet (avhengig av toleranse). Hvis symptomene er plagsomme, må du sørge for at du ikke er alene når du foretar irrigasjonen. Dette frem til symptomene du opplever hver gang du foretar en transanal irrigasjon, har minsket eller er så få som mulig. Hvis du er i risikogruppen for å få autonom dysrefleksi, må du ha medisiner lett tilgjengelig. Hvis du opplever autonom dysrefleksi, må du stoppe irrigasjonen med det samme. Før du kan fortsette med transanal irrigasjon, må du gjennomgå ytterligere utredning og eventuelt få annen behandling.

 

Instillasjon

VOKSNE:

Q: Hvor mye vann skal jeg instillere?

A: Din behandler vil fortelle deg hvor mye vann du skal bruke. For voksne er det vanlig å starte med cirka 500 ml. Maksimalt 200 ml kan tilsettes for å aktivere conens hydrofile overflate og drive ut luft fra systemet.

BARN:

Q: Hvor mye vann skal jeg instillere?

A: Din behandler vil fortelle deg hvor mye vann du skal bruke. For barn er det vanlig å beregne 20 ml/kg kroppsvekt. Maksimalt 200 ml kan tilsettes for å aktivere conens hydrofile overflate og drive ut luft fra systemet.

Q: Kan jeg tilsette salt i vannet?

A: Navina Classic-systemet kan brukes sammen med en saltvannsløsning, men da må produktet skylles grundig med rent vann rett etter bruk.

Q: Er temperaturen på vannet viktig?

A: Bruk alltid lunkent vann (36–38 °C). For kaldt vann kan være ubehagelig og gi deg smerter. For varmt vann kan irritere endetarms- og tykktarmsveggen (som er svært ømfintlig).

Q: Kan jeg bruke gel på conen?

A: Nei, conen er hydrofil og vil bli glatt når den legges i vann. Du trenger ikke å bruke gel.

Q: Hva slags vann skal brukes?

A: Bruk bare rent vann fra springen eller flaskevann.

Q: Hvor raskt skal jeg pumpe for å instillere vannet?

A: Din behandler vil fortelle deg hvilken hastighet på vannstrøm du skal bruke. Vannet skal instilleres med en hastighet som er rask nok til å stimulere tarmveggen, men ikke for raskt, da det kan forårsake kramper, smerter eller kraftige reflekskontraksjoner i buken. Hvis du pumper hvert 5. til 10. sekund, gir det en gjennomstrømningshastighet på cirka 300–500 ml/minutt.

Q: Hva hvis vannet ikke kommer når jeg bruker den mørkeblå pumpen?

A: Sørg for at vannbeholderen er fylt med vann, og at lokket er helt lukket. Sørg for at slangene er skikkelig tilkoblet, og at de ikke er blokkert eller bøyd.

Q: Hva hvis vannhastigheten er for lav?

A: Kontroller at vanngjennomstrømningsbryteren på Navina Classickontrollenheten er åpen. Sørg for at:

  • Lokket på vannbeholderen er helt lukket.
  • Slangene er koblet til på riktig sted.
  • Slangene er skikkelig tilkoblet, slik at det ikke lekker luft. Kontroller at slangene ikke er blokkerte eller bøyde.
  • Du ikke er forstoppet, og at endetarmen er tom.

Prøv å plassere vannbeholderen høyere opp. Trykket i systemet kan ha nådd maksimum, og sikkerhetsventilen kan ha åpnet seg. Ta ut conen og prøv å tømme tarmen. Hvis du føler at tarmen ikke er helt tømt, må du kontrollere at du ikke er forstoppet og at endetarmen er tom. Deretter gjentar du irrigasjonsprosedyren.

Q: Hva skjer hvis det kommer avføringsrester fra conen tilbake inn i slangen?

A: Hvis det oppleves at det kommer avføringsrester fra conen tilbake i slangen, kan du rengjøre slangen ved å pumpe vann gjennom den. Det er også mulig å bestille nye slanger etter behov.

Q: Hva hvis det lekker vann rundt conen?

A: Noe lekkasje kan forventes ved bruk av en cone, da det kan være vanskelig å få det helt tett. Mindre justering av posisjonen kan hjelpe. Instiller vann saktere. Hvis lekkasjen er omfattende, kontakter du din behandler for å få hjelp.

Q: Kan instillasjonen stoppes?

A: Du kan når som helst stoppe instillasjonen helt ved å lukke vanngjennomstrømningsknappen med den blå knappen.

 

Tømming

Q: Hva hvis tarmen ikke tømmes?

A: Prøv å lene deg forover, hoste eller massere magen. Hvis vannet og tarminnholdet fremdeles ikke kommer ut, kan det skyldes kraftig forstoppelse, og en manuell tømming av endetarmen kan være nødvendig. Det kan også skyldes at du er dehydrert, så husk å drikke mye vann og gjenta den transanale irrigasjonen dagen etter. Hvis du har brukt transanal irrigasjon en stund med godt resultat, kan det skyldes at tykktarmen er renset, og dette kan være det første tegnet på at du kan redusere frekvensen av irrigasjonen.

Demontering

Q: Kan conene gjenbrukes?

A: Nei, conen er kun beregnet på engangsbruk. Kast den etter bruk, sammen med vanlig restavfall. Hvis den brukes flere ganger, kan Wellspect HealthCare ikke garantere at produktet vil fungere som det skal, eller er sikkert å bruke. Gjenbruk kan føre til infeksjon.

Q: Hvordan skal Navinasystemet oppbevares? 

A: Når komponentene er rengjort og tørket, oppbevarer du Navinasystemet i Navina-oppbevaringsvesken utenom direkte sollys. Kontroller også at slangene ikke er bøyde, og at systemet ikke oppbevares i nærheten av skarpe gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Q: Kan jeg tørke av Navina Classickontrollenheten med sprit?

A: Nei, bruk bare mild såpe og vann.