The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Exudrain Mini

Drenasje av små volum. Det lille hendige valget som ikke går på bekostning av nødvendigheten av et lukket system med to enveis ventiler både i sugekildens innløp og utløp.

Operative inngrep

Håndkirurgi

  • Biopsier
  • Dagkirurgi

Komplett sett

Sugekilde og kateter, med eller uten troakarnål. Settet er sterilt og klart til bruk.

Maksimal sugekraft

75 mmHg – 10 kPa

Volum

Sugekilde – 110 ml
Exudrain Mini wound drainage Wellspect HealthCare

Produktsortiment

Ref No                Produkt 
68412    3x10    Exudrain Mini Set FG 08
68419    3x10    Exudrain Mini Set FG 08 med troakarnål