The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Bellovac

Drenasje av større volum. Effektivt dren men med redusert blodtap sammenlignet med høyvakuumdren. Ref 1

Operative inngrep

  • Ortopedi
  • Amputasjoner
  • Generell kirurgi

Komplett sett

Sugekilde, oppsamlingspose og kateter, med eller uten troakarnål. Sterilt og klart til bruk.

Maksimal sugekraft

115 mmHg / 15 kPa

Volum

Sugekilde 220 ml
Oppsamlingspose 700 ml

1. Uncemented total knee replacement - the favorable influence of low over high pressure drainage. Morgan-Jones RL, Perko M MJ,
Cross M, The Knee 7(2000) 149-150


Bellovac wound drainage Wellspect HealthCare

Produktsortiment

Ref No               Product
68390    2x15    Bellovac Set FG 10
68391    2x15    Bellovac Set FG 14
68392    2x15    Bellovac Set FG 18
68393    2x15    Bellovac Set FG 10 med troakarnål
68394    2x15    Bellovac Set FG 14 med troakarnål
68395    2x15    Bellovac Set FG 18 med troakarnål 


Mindre blodtap med Bellovac

Usementert total kneplastik (TKR) - fordeler med lavt undertrykk sammenligenet med høyt undertrykk.

Morgan-Jones RL, Perko MM, Cross MJ.
Knee 2000 Jul 1;7(3):149-150

  • Ved 122 usementerte totale kneproteser ble det ved randomisering valgt å bruke enten høyvakuum- eller lavvakuum drenasje (Bellovac®)
  • Det totale blodtapet var signifikant lavere i lavvakuum-gruppen, sammenlignet med gruppen med høyvakuum dren (gjennomsnittlig blodtap 1364 ml vs 1695 ml, p<0,0062).
  • I følge forfatterene, “the blood loss following knee replacement operations is substantial and can also be affected by the vacuum pressure in suction drains”. “High suction pressure drains are not necessary, and may be detrimental when used following uncemented total knee eplacement”. 
Link to PubMed