The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Abdovac

Når svært skånsom drenasje ønskes. Det svært lave, men likevel aktive suget egner seg godt for spesielt vevsømfintlige områder. Mindre risiko for kontaminasjon sammenlignet med passivt dren.
ref 1. Anbefales brukt sammen med våre silikondren.

Operative inngrep

- Abdominal kirurgi

Sammenlignet med passiv drenasje, gir Abdovac® en mer kontrollert og pålitelig drenasje.

Komplett sett

Sugekilde, oppsamlingspose og kateter, med eller uten troakarnål. Settet er sterilt og klart til bruk.

Maksimal sugekraft

25 mmHg / 3,3 kPa

Volum

Sugekilde 110 ml
Oppsamlingspose 700 ml

Ref. 1. Aktiv kontra passiv drenasje ved laparotomier (Active versus passive drainage in laparotomies), Olsen Arild K, Tidskr. Nor Legeforen, no 31, 108: 2865

Abdovac Wound drainage Wellspect HealthCare

Produktsortiment

Ref.nr                Produkt
68413    3x10    Abdovac Set FG 10
68414    3x10    Abdovac Set FG 14
68415    3x10    Abdovac Set FG 18
68416    3x10    Abdovac Set FG 10 med troakarnål
68417    3x10    Abdovac Set FG 14 med troakarnål
68418    3x10    Abdovac Set FG 18 med troakarnål