The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Bellovac ABT

Unngå risikoen forbundet med blodbankblod!

Bellovac ABT tilbyr en optimal løsning for postoperativ drenasje, oppsamling, filtrering og reinfusjon av autologt blod.

Bellovac ABT brukes til postoperativ drenasje, oppsamling, filtrering og reinfusjon av blod til kne og hofteoperasjoner på voksne. Ikke la drenasjen in situ lengre enn nødvendig. Forsinket fjerning av drenasjen kan forårsake ubehag og skade i vev. Reinfusjon foretas kun via perifere årer. For mer informasjon vennligst se brukerveileder. 

Enkel i bruk

  • Dobbel funksjon - ABT system og standard sårdren
  • Krever ikke ekstrautstyr
  • Krever ikke spesialisert personale
  • Komplett og klart til bruk

Sikkert

  • Lukket system
  • Redusert risiko for postoperative infeksjoner

Kostnadseffektivt

Som et komplett sett med dobbel funksjon er Bellovac® ABT en kostnadseffektiv løsning for reinfusjon av autologt helblod. Kostnadene blir yterligere minimalisert pga redusert risiko for postoperative infeksjoner.

Brukerveiledning