The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Autologt helblod

En naturlig del av strategien for blodsparing

Nyere studier fokuserer på den positive effekten filtrert autologt helblod har på immunsystemet sammenlignet med både homologt og autologt vasket blod.

Postoperative infeksjoner

Flere studier har vist en reduksjon i antall postoperative infeksjoner hos pasienter som fikk oppsamlet autologt blod, sammenlignet med pasienter som fikk homologt blod eller autologt vasket blod. (DJ Triulzi et al, 1992, se ref under)

"Natural killer cell precursors"

Gharehbaghian et al. (Lancet, 2004) viste en økning i antall "Natural Killer Cell Precursors" hos pasienter som fikk flitrert autologt blod, noe som antyder at blodet inneholder immunostimulanter. Pasienter som fikk vasket autologt blod eller homologt blod viste en nedgang i antall "Natural Killer Cell Precursors". (A Gharebhaghian et al, 2004, se ref under)

Neutrofil aktivitet

En studie av Iorwerth et al (The Knee, 2003) indikerer at bruken av autologt filtrert blod endrer PMN aktiviteten, og på den måten reduserer forekomsten av postoperative infeksjoner. (A Iorwerth et al, 2003, se ref under)

Redusert eksponering for allogent blod

I en nyere studie av Moonen et al. (Transfusion, 2007) ble det konkludert at postoperativ retransfusjon av filtrert autologt helblod reduserer behovet for allogene blodtransfusjoner etter totale hofte- og kneprotese operasjoner.

Løsninger

Wellspect HealthCare tilbyr et komplett sett med løsninger for oppsamling og reinfusjon av autologt helblod:

Sangvia® - den peroperative løsningen
Bellovac ABT® - den postoperative løsningen