The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Produktdata for LoFric Hydro-Kit

Tiltenkt bruk

LoFric®  Hydro-Kit™- Kateter til engangs bruk som skal brukes til intermitterende kateterisering.

Sterilisering og holdbarhet

Alle katetre er sterilisert ved bestråling. Informasjon om anbefalt utløpsdato er trykket på pakningen.

Pakning

Individuell pakning. 30 katetre per kartong og 2 kartonger per transporteske.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: polyolefinbasert elastomer, POBE.

Pose: laminert folie av polyetylentereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE). Sterilt vann med natriumklorid.

Plastemballasje: polyetylen-butylakrylat (EBA)

Klikk her for mer informasjon om LoFric Hydro-Kit

LoFric® er et registrert varemerke som tilhører Wellspect HealthCare.