The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

LoFric Origo markedsundersøkelse

Dette er resultatet fra markedsundersøkelsen som ble foretatt fra desember 2012 til august 2013. Det ble benyttet spørreskjemaer til både brukere og helsepersonell. Målet med undersøkelsen var å samle inn data om hvordan produktet og dets funksjoner ble oppfattet blant brukere og helsepersonell.

Totalt svarte 389 brukere og 95 helsepersonell på undersøkelsen. Noen brukere hadde mer enn 30 års erfaring i kateterisering, mens andre nettopp hadde startet med selvkateterisering. Gjennomsnittsalderen blant deltagerne var 55 år (varierende fra 9-89 år).

Land som deltok var Norge, Sverige, Danmark, UK, Nederland, Frankrike, Tyskland og Sveits.

De tre hovedårsakene til kateterisering var ryggmargsskade (para-/tetraplegikere), MS og ulike prostata diagnoser. 17% of brukerne hadde lett redusert håndfunksjon, mens 5% oppga at de hadde dårlig håndfunksjon. 41% var rullestolbrukere og 97% av brukerne kateteriserte seg selv.

De tre viktigste fordelene ved LoFric Origo var:

No language version created

LoFric® er et registrert varemerke som tilhører Wellspect HealthCare.