The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Du er nå på Wellspect HealthCare sin globale webside. click here

X

Rapporter fra våre TellUs-undersøkelser

Resultater fra noen av spørreundersøkelsene vi har gjennomført i 2014:

Urinveisinfeksjon (UVI) – Tilbakevendende urinveisinfeksjoner er fremdeles et av de store helseproblemene i verden og skaper i tillegg til lidelser hos pasienter også en stor belastning i helsevesenet.

Wellspect er svært engasjert i å finne løsninger på dette problemet, og visjonen vår er:
"Trygg, infeksjonsfri kateterbehandling."
Takket være innsatsen til TellUs-medlemmene våre har vi fått bedre innsikt i hvordan kateterbrukere opplever dette problemet. En innsikt som er svært viktig i vårt pågående arbeid med dette problemet.

Verdien av katetrenes egenskaper – Det pågår en debatt om de ulike katetertypene, deres egenskaper og i hvilken grad kateteregenskapene kommer til nytte for de som bruker dem.
Vi i Wellspect ønsket å få mer kunnskap om nytteverdien sett fra brukernes ståsted.
Vi fant at de ulike kateteregenskapene faktisk kommer til nytte (eller betyr noe) for brukeren.
Les mer

LoFric® effekten – Takket være innsatsen til TellUs-medlemmene våre, har vi fått bedre kunnskap om hvilke fordeler LoFric-katetre gir brukerne – viktig kunnskap for videreutviklingen av tjenestene og produktene våre.

Målet er å gjøre det bedre i fremtiden.

Internettvaner – I dagens samfunn er informasjon bare et tastetrykk unna, utfordringen er å finne den rette informasjonen.
Takket være innsatsen til TellUs-medlemmene våre har vi fått mer kunnskap om hva kateterbrukere forventer og ønsker å finne på nettstedet vårt.
Målet vårt er å tilby kunnskap og tjenester som i større grad oppfyller kateterbrukeres behov.

Tilbehør som kan forenkle kateterisering – For noen spiller tilbehør en viktig rolle når de skal utføre intermitterende selvkateterisering.
Takket være innsatsen til TellUs-medlemmene våre har vi fått mer innsikt om hva som er viktig ved bruk av tilbehør ved intermitterende selvkateterisering.
Målet er å gjøre det bedre i fremtiden.

Bli medlem i vårt webpanel TellUs!

Ja takk!

Ja takk

LoFric® er et registrert varemerke som tilhører Wellspect HealthCare.

Del siden