The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Du er nå på Wellspect HealthCare sin globale webside. click here

X

Dine innspill er viktige for oss

Vi arbeider for at alle som trenger produktene og tjenestene våre, hver dag skal kjenne nytten av dem. Derfor nyter alle produkter og tjenester som bærer Wellspect HealthCare-navnet, en tillit og pålitelighet som bygger på mer enn 30 år med livsforbedrende arbeid.

Vi har en langsiktig forpliktelse til å forbedre livskvaliteten til tusenvis av mennesker, år etter år. For at vi skal lykkes i dette, er vi avhengige av innspill fra brukere rundt om i hele verden – og det er her du kommer inn!

tellus user panel full width

Del og bidra

Hjelp oss ved å gi tilbakemeldinger gjennom TellUs, et brukerpanel for mennesker som bruker RIK. Som medlem av TellUs-panelet kan du utgjøre en forskjell for deg selv og andre kateterbrukere. Du vil bli bedt om å delta i nettbaserte spørreundersøkelser som er helt frivillige. Dine anonymiserte svar analyseres av oss, og videresendes til vår forsknings- og utviklingsavdeling som verdifulle forslag til utvikling og forbedring av Lofric-produktene. 

Med tilbakemeldinger fra brukerne, som er de virkelige ekspertene, kan Wellspect HealthCare forbedre Lofric-produktene og dermed livskvaliteten til tusenvis av mennesker.

Om medlemskapet:

  • TellUs er et ekspertpanel for personer som regelmessig bruker engangskatetre, uansett merke eller type, til å tømme blæren eller utvide urinrøret.
  • TellUs er for personer over 18 år eller voksne representanter for kateterbrukere som er under 18.
  • Svarene fra deg vil alltid være anonyme.
  • Du må ha en e-postadresse for å kunne delta i panelet.
  • Dine personlige opplysninger vil ikke bli koblet til svarene i noen spørreundersøkelser.
  • Du kan når som helst melde deg ut ved å kontakte Wellspect HealthCare.
  • 1400 personer er allerede registrert i TellUs. Bli med i dag!

Til registreringen vil vi be deg om å sende oss kontaktopplysninger, informasjon om alder og kjønn samt noen opplysninger om bruken din av katetre.

Bli medlem i vårt webpanel TellUs!

Ja takk!

Ja takk
Del siden