The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Den oppdaterte MS brosjyren er nå tilgjengelig og kan lastes ned på wellspect.no. Nytt i denne brosjyren er fokus på blære- og tarmproblematikk for MS pasienter.

Første delen handler om blæren og forklarer hvordan urinveiene normalt fungerer og hvordan de kan påvirkes av MS. Videre tar man opp problemet med gjentatte urinveisinfeksjoner (UVI) og hvordan det best bør behandles og fremfor alt hvordan det kan forebygges. Fordelene med terapien Ren Intermitterende Kateterisering (RIK) sammen med engangs katetret LoFric presenteres. LoFric katetret anbefales fordi det enkelt, hygienisk med håndtak eller innføringshylse for god kontroll og skånsomt med sin unike kateteroverflate.

Andre delen handler om tarmens funksjon generelt og hvordan den påvirkes av MS. Terapien transanal irrigasjon (TAI) forklares inngående med fokus på Navina Systems og de to produktene Navina Classic og Navina Smart.
Begge avsnitt avsluttes med en personlig historie, hvor to kvinner forteller hvordan de har fått kontroll over sine liv takket være LoFric og Navina Systems.

Du finner MS brosjyren her