The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
UTI app

Ny app for å forebygge urinveisinfeksjoner

Har du eller kjenner du noen som ofte får urinveisinfeksjoner? Da kan vår nye app være til god hjelp.

Wellspect HealthCare har sammen med EAUN (European Association of Urology Nurses) utarbeidet en app i kampen mot urinveisinfeksjoner. Ved hjelp av appen kan man enklere identifisere symptomene og derved forebygge infeksjoner i urinveiene. Appen gir både fakta og gode råd, basert på EAUN's egne retningslinjer. Det finnes i tillegg en test for å kunne gi så tilpassede råd som mulig. 

Appen er tilgjengelig på samtlige nordiske språk i både Appstore og iTunes.