The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
NUF 2017 news

NUF 2017

Nordisk Urologisk Forening har i år tre dagers konferanse fra 14. - 16. juni i Odense, Danmark.

Som tidligere år er programmet todelt, en del av programmet er rettet mot leger og en annen mot sykepleiere. I programmet for sistnevnte er hovedfokuset ny teknikk og hvilke fordeler for eksempel robotkirurgi og telemedisin kan gi for helsevesenet. I tillegg er det flere andre interessante emner som tas opp.

Dag 1 holdes en interessant forelesning om menn i hverdagen etter en kreftdiagnose. Den palliatativa delen får spesiell oppmerksomhet dag 3, der man diskuterer pasientens behov for å drøfte eksistensielle spørsmål. Et fullpakket og spennende program!

Wellspect HealthCare deltar med utstilling alle tre dagene - velkommen!

Siste påmeldingsfrist er 25. mai.