The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
Wellspect HealthCare Research Fully Sponsored Studies

Søk om forskningsstøtte fra Wellspect HealthCare

Har du gode idéer og forslag til klinisk forskning som du ønsker å gjennomføre sammen med oss?

Vår målsetting med IIS (Investigator Initiated Studies) er å øke og stimulere til forskning om bl.a. blære og tarm.

Velkommen til forskning med oss