The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
Christeen news

Nøkkelen for å lykkes med tarmterapi på barn

Stomisykepleier Christeen forteller om hvilken positiv forandring transanal irrigasjon (TAI) kan innebære - ikke bare for barnet selv, men for hele familien.

Når et barn har problemer med tarmen, påvirker dette som regel hele familien. Derfor er det viktig å gi familien så mye støtte som mulig, spesielt i starten av en ny type tarmterapi.

Christeens beste tips