The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
UST osmolality

Kateteroverflaten kan ha betydning

Overflaten til urinkatetre kan ha betydning for risikoen for å utvikle urinveisinfeksjoner. 

Valget av kateter er viktig ikke bare på kort sikt for å finne en metode som fungerer og som er enkel i hverdagen. Med tanke på at de fleste som bruker ren intermitterende kateterisering kommer til å gjøre det i lang tid, kanskje for resten av livet, må katetret fungere også på lang sikt.

I en metaanalyse som ble publisert i 2013* så man at de som benyttet et hydrofilt kateter hadde 64 % lavere forventet risiko for å utvikle en urinveisinfeksjon enn de som ikke benyttet hydrofilt kateter.

Studien viste at jo glattere kateteroverflate jo mindre risiko for å utvikle urinveisinfeksjon. Hvorfor er kateterglatthet viktig? Jo, fordi slimhinnene i urinrøret fungerer som en barriere mot bakterier. Selv små mikro skader i slimhinnen kan gjøre det enklere for bakterier å etablere seg. Kateteroverfalten til LoFric endrer seg ikke i kontakt med normal urin. Dette er fordi LoFric har salt i overflaten og det gjør at LoFric er like glatt når det trekkes ut som når det settes inn.

*Li et al. Arch Phys Med Rehabil 2013;94:782-787.