The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
Old man with nurse

Hvordan oppnå compliance?

Det kan være vanskelig å få pasienten til å fortsette behandlingen som i starten kan oppleves både vanskelig og ubehagelig. Studier viser at dersom man gir pasienten en viss grad av selvbestemmelse, øker muligheten for at pasienten fullfører behandlingen.

Valg av kateter er viktig når det gjelder prosedyren ren intermitterende kateterisering (RIK). Å prøve et kateter som er tilpasset pasientens fysiske forutsetninger og behov i hverdagen blir derfor svært viktig. Hittil har forskningen vist at brukere foretrekker katetre som reduserer risikoen for urinveisinfeksjon, er enkle å sette inn, diskret og trygge å bruke. Dersom pasienten får påvirke valget av kateter med hensyn til hans eller hennes behov og forutsetninger allerede fra starten, vil det være større mulighet for at pasienten fortsetter behandlingen. 

Les mer i denne studien