The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
ACCT 2017

Initiativ for bedre livskvalitet for pasienter med blære- og tarmdysfunksjon

ACCT, Advancing Continence Care Together, er et globalt utdanningsinitiativ fra Wellspect HealthCare med første møte 15. - 16. mars 2017.

Blære- og tarmproblematikk er vanlig, spesielt for pasienter med en eller annen nevrologisk skade eller sykdom. Wellspect HealthCare vil med dette møtet gjøre oppmerksom på at problemene ikke alltid, men ofte, henger sammen. Hensikten er å skape en møteplass hvor ulike yrkesgrupper i helsevesenet sammen kan komme frem til forbedringer innen områdene blære- og tarmbehandling og på denne måten skape en bedre livskvalitet for de pasientene dette gjelder.

Dette årets tema er nevrogen blære og tarm, behandling og synergier mellom disse samt forebygging av urinveisinfeksjoner (UVI).

For det komplette programmet for møtet, klikk her